oficiální stránky obce
  1. Informujeme občany, že na místním hřbitově je opětovně technická závada na vodní pumpě a není možné využívat vodu z tohoto zdroje. Na odstranění závady se pracuje. V tuto chvíli je na hřbitově umístěna 600-ti litrová vodní nádrž jako alternativní zdroj vody.
  2. Stále probíhá rekonstrukce komunikace Na Závodí, kterou provádí vítězná firma Eurovia CS, a.s. z výběrového řízení. Rekonstrukce probíhá po etapách, aby došlo k co nejmenšímu omezení dopravy.
  3. Dále informujeme, že probíhá rekonstrukce balkónů na místní Domě s pečovatelskou službou v Příšovicích.
  4. Informujeme občany, že otevřené hodiny pro veřejnost na obecním úřadě v Příšovicích jsou vždy ve dnech v pondělí v čase od 7:00 – 12:00 hodin a ve středu v čase od 12:00 – 17:00 hodin. Upřednostňujeme komunikaci elektronickou nebo telefonní formou.
  5. Ve středu dne 14.04.2021 proběhne od 17:00 hodin zasedání Zastupitelstva obce, které se uskuteční v přísálí místní sokolovny, Příšovice č.p. 145. Na programu bude: 1/Zahájení, 2/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu, 3/ Kontrola plnění usnesení, 4/ Zpráva o jednání Rady, 5/ Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu na rok 2021, 6/ Projednání a schválení darovací smlouvy týkající se pozemku p.č. 914/34 v k.ú. Příšovice, 7/ Informace starosty, 8/ Diskuse, 9/ Závěr.
  6. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem nabízí akci na informativní rozbor pitné vody. Tato nabídka platí do konce měsíce května a vychází na 774,– K4. Zájemci o tuto nabídku prosím nechť se nahlásí na Obecní úřad Příšovice na tel. čísle: 485 177 025.
  7. Distribuce ČEZ oznamuje že od čtvrtka dne 01.04.2021 do čtvrtka dne 15.04.2021 budou pracovníci provádět pravidelné odečty elektroměrů na vašich odběrných místech.
  8. Firma Topenářský servis . s. r. o. a společnost kominíků a topenářů budou provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Firma nabízí revize, kontroly, čištění komínů a kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol proběhne v obci v neděli dne 11.04.2021. Cena za kontrolu a čištění komínů je 400,– Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 400,– Kč a cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800,– Kč. Zájemci se mohou objednat přímo u firmy na telefonním čísle 608 748 989.
  9. Upozorňujeme občany, že v obci Příšovice proběhne v úterý dne 20.04.2021 v čase 07:00 – 16:00 hodin plánovaná odstávka elektřiny. Seznam adres, kterých se výpadek týká je k dispozici na stránkách obce www.prisovice.cz.