oficiální stránky obce
  1. Informujeme občany, že došlo k nastavení hlasitosti místního rozhlasu a jednotlivých hlásičů. Pokud by se ještě vyskytly připomínky ohledně hlasitosti, prosím sdělte nám to do konce tohoto týdne tedy do pátku dne 12.03.2021. Informativní hlášení bude probíhat vždy ve dnech pondělí, středa a pátek od 17:00 hodin.
  2. Ve dnech 26. – 27.03.2021 proběhne sčítání lidu, bytů a domů roku 2021. Sčítání je možné provést i online na stránkách www.scitani.cz nebo mobilní aplikací . Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost ve dnech od 17.04.2021 do 11.05.2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář, který lidé obdrží v součinnosti s Českou poštou. Bohužel zaměstnanci pošty nebudou mít možnost pomoci při vyplňování. V případě pomoci je zřízená telefonní linka 840 304 050. Více o sčítání lidu naleznete na stránkách obce www.prisovice.cz.
  3. Informujeme občany, že splatnost místních poplatků za hroby, psy a odpady je k 31.03.2021. Poplatky za odpady zůstávají stále ve výši 600,– Kč na osobu. Částka zůstala v tomto roce neměnná i přesto, že platí od 01.01.2021 nový odpadový zákon s limitem třídění a s množstvím skládkování a i přes to, že náklady na likvidaci, sběr a třídění odpadu rostou. Obec za rok 2020 doplácí na odpady částkou 387 tisíc. Jsme rádi, že třídíte.
  4. V pondělí dne 15.03.2021 dojde prostřednictvím zaměstnanců obce ke sběru vytříděného plastu a tetrapaku (tedy žluté a oranžové pytle). Prosíme občany, aby pytle připravili v pondělí do 8:00 hodiny ranní. Třídění odpadu vede ke splnění přísných podmínek nového odpadového zákona. Za rok 2020 jsme vytřídili o 11 tun odpadu více, než za rok 2019. Pytle pro třídění jsou zdarma k vyzvednutí na obecním úřadě. Více informací o odpadech poskytneme v dubnovém letáčku.
  5. V pondělí dne 15.03.2021 bude zahájená rekonstrukce komunikace “Na Závodí,,. V pondělí bude provedeno ruční kopaní sond, v úterý dne 16.03.2021 dojde k nastěhování techniky a k zahájení rekonstrukce. Začínat se bude od dřevěné lávky u sokolovny, pokračovat se bude podél trávníkového hřiště postupně až  k vodní nádrži (tedy spodní část komunikace). Výběrové řízení vyhrála firma Eurovia Liberec, spol. s r.o.. Rekonstrukce bude probíhat po částech s minimálním dopravním omezením.
  6. Od pondělí dne 01.03.2021 platí nový nouzový stav k vzhledem ke zhoršující se situaci s COVID-19  vyhlášený vládou ČR. Platí zákaz vycházení v čase 21:00 – 05:00 hodin s výjimkou venčení psů a to do vzdálenosti 500 m od bydliště, dále platí zákaz vycestování ze svého okresu  (výjimky jsou návštěvy lékařů, za prací, na úřady atd.). Vše bude povoleno pouze na základě daných formulářů, které je možné stáhnout na stránkách obce www.prisovice.cz. Sportování (běh, procházky, cyklistika) je povolen pouze na území obce a s osobou žijící ve společné domácnosti.