oficiální stránky obce
  1. Informujeme občany, že došlo k nastavení hlasitosti místního rozhlasu a jednotlivých hlásičů. Pokud by se ještě vyskytly připomínky ohledně hlasitosti, prosím sdělte nám to do konce tohoto týdne tedy do pátku dne 12.03.2021. Informativní hlášení bude probíhat vždy ve dnech pondělí, středa a pátek od 17:00 hodin.
  2. Ve dnech 26. – 27.03.2021 proběhne sčítání lidu, bytů a domů roku 2021. Sčítání je možné provést i online na stránkách www.scitani.cz nebo mobilní aplikací . Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost ve dnech od 17.04.2021 do 11.05.2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář, který lidé obdrží v součinnosti s Českou poštou. Bohužel zaměstnanci pošty nebudou mít možnost pomoci při vyplňování. V případě pomoci je zřízená telefonní linka 840 304 050. Více o sčítání lidu naleznete na stránkách obce www.prisovice.cz.
  3. Informujeme občany, že splatnost místních poplatků za hroby, psy a odpady je k 31.03.2021. Poplatky za odpady zůstávají stále ve výši 600,– Kč na osobu. Částka zůstala v tomto roce neměnná i přesto, že platí od 01.01.2021 nový odpadový zákon s limitem třídění a s množstvím skládkování a i přes to, že náklady na likvidaci, sběr a třídění odpadu rostou. Obec za rok 2020 doplácí na odpady částkou 387 tisíc. Jsme rádi, že třídíte. 
  4. V průběhu měsíce března bude zahájená rekonstrukce komunikace “Na Závodí,,. Výběrové řízení vyhrála firma Eurovia Liberec, spol. s r.o.. Rekonstrukce bude probíhat po částech s minimálním dopravním omezením.
  5. Od pondělí dne 01.03.2021 platí nový nouzový stav k vzhledem ke zhoršující se situaci s COVID-19  vyhlášený vládou ČR. Platí zákaz vycházení v čase 21:00 – 05:00 hodin s výjimkou venčení psů a to do vzdálenosti 500 m od bydliště, dále platí zákaz vycestování ze svého okresu  (výjimky jsou návštěvy lékařů, za prací, na úřady atd.). Vše bude povoleno pouze na základě daných formulářů, které je možné stáhnout na stránkách obce www.prisovice.cz. Sportování (běh, procházky, cyklistika) je povolen pouze na území obce a s osobou žijící ve společné domácnosti.