oficiální stránky obce

Vážení spoluobčané,

v důsledku výskytu ptačí chřipky u volně žijících ptáků konkrétně u uhynulé labutě na Velkém Písečáku, vás upozorňujeme na zvýšené nebezpečí přenosu této nákazy do chovů domácí drůbeže, jako slepic, krůt, kachen a hus.

Prosím věnujte zvýšenou pozornost prevenci k zamezení přenosu nemoci do vašich chovů.

Sledujte zdravotní stav vašich chovů, v případě vyššího úhynu ptáků, apatie, zimomřivosti a výrazného snížení příjmu krmiva, informujte o této skutečnosti  starostu obecního úřadu, soukromého veterinárního lékaře, popřípadě krajskou veterinární správu.

Základním pravidlem prevence je omezení kontaktu domácích ptáků s volně žijícími, a to zavřením vaší drůbeže do uzavřeného objektu nebo alespoň v oploceném pozemku. Nebezpečí hrozí i od létajícího ptactva a jeho kontaktu s drůbeží při napájení a krmení.

Dalším důležitým pravidlem je zamezení přístupu nepovolaných osob, které nejsou nezbytné pro provoz vašeho chovu.

Další informace získáte z letáku k nákaze – k dispozici zde.