oficiální stránky obce
  1. Informujeme občany, že v obci Příšovice došlo k obměně hlásičů a ke změně systému hlášení obecního rozhlasu. Aktuálně probíhá nastavování hlasitosti. Prosíme občany o zpětnou vazbu v případě, že by byl ve vašem místě bydliště problém s hlasitostí.
  2. Povodí Labe bude v nejbližší době provádět likvidaci náletových dřevin podél toku Příšovky.  Likvidace bude probíhat od místního Domova s pečovatelskou službou směrem k zahrádkám. Po této akci, dle přízně počasí, bude následovat odstranění nánosů a úprava koryta toku.
  3. Informujeme občany, že po několikaměsíčním jednání s jediným zájemcem o zubní ordinaci po panu MUDr. Hnátkovi padlo finální rozhodnutí. Zájemce se bohužel rozhodl převzít zubní ordinaci v místě svého bydliště v Mnichově Hradišti. V tuto chvíli jsme tedy znovu na začátku. Snažíme se oslovit a získat nějakého nového zájemce a tím v budoucnosti zajistit zubní ordinaci v naší obci. Žádáme občany o spolupráci v šíření nabídky volné ordinace.
  4. Žádáme správce panelových domů, aby zajistili řádné odklizení sněhové nadílky před vlastním vchodem, neboť se tento týden očekává vydatná sněhová nadílka a nízké teploty. Tímto apelujeme na občany s respiračními potížemi, aby přihlédli ke svému zdravotnímu stavu při potřebném vycházení z domu.
  5. Diakonie Broumov, sociální družstvo ve spolupráci s obcí Příšovice pořádají sbírku použitého textilu. Sbírka proběhne o víkendu ve dnech 27. – 28.02.2021 vždy v čase  13:00 – 17:00 hodin v naší místní sokolovně. Vše, co se bude přijímat, bude vyvěšeno na letáku a na stránkách obce.