oficiální stránky obce
  1. Informujeme občany, že v obci Příšovice došlo k obměně hlásičů a ke změně systému hlášení obecního rozhlasu. Aktuálně probíhá nastavování hlasitosti. Prosíme občany o zpětnou vazbu v případě, že by byl ve vašem místě bydliště problém s hlasitostí.
  2. Povodí Labe bude v nejbližší době provádět likvidaci náletových dřevin podél toku Příšovky.  Likvidace bude probíhat od místního Domova s pečovatelskou službou směrem k zahrádkám. Po této akci, dle přízně počasí, bude následovat odstranění nánosů a úprava koryta toku.
  3. Informujeme občany, že po několikaměsíčním jednání s jediným zájemcem o zubní ordinaci po panu MUDr. Hnátkovi padlo finální rozhodnutí. Zájemce se bohužel rozhodl převzít zubní ordinaci v místě svého bydliště v Mnichově Hradišti. V tuto chvíli jsme tedy znovu na začátku. Snažíme se oslovit a získat nějakého nového zájemce a tím v budoucnosti zajistit zubní ordinaci v naší obci. Žádáme občany o spolupráci v šíření nabídky volné ordinace.
  4. Vážení občané, ve snaze zajistit, aby co nejvíce seniorů starších 80 let bylo očkováno v co nejkratším čase, vás prosíme o spolupráci. Je nutné, aby osoby starší 80 let, které se chtějí nechat očkovat, byly zaregistrovány v Centrálním rezervačním systému – Očkování proti COVID-19. Kdo nebude zaregistrován, ten nemůže být očkován. V případě, že zatím nejste registrovaní, můžete volat na bezplatnou linku 800 880 066, na kterém vám pomohou registraci uskutečnit. V případě, že se vám toto nedaří, lze se obrátit na pečovatelky v DPS nebo na obecní úřad, kde vám pracovnice rády pomůžou. Pokud by registrovaní občané měli problém s dopravou do očkovacího centra, nabízí obec zajištění odvozu na očkování. Podmínkou je registrace v centrálním rezervačním systému. Pro více informací může kontaktovat OÚ Příšovice 485 177 025.