oficiální stránky obce

Provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., informuje o nepřetržité výluce na železniční trati 070 Praha – Turnov, která bude probíhat v úseku Příšovice – Turnov ve dnech 9. listopadu 2020 od 7:35 hod. až 10. listopadu 2020 do 18:20 hod..

Účelem výluky je oprava železničního přejezdu na silnici III/27915.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

          – Všechny vlaky jsou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou ve vyloučeném úseku.
          – Vlaky mohou navýšit zpoždění o 5 – 10 minut.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Příšovice – před staniční budovou

Turnov  před staniční budovou

U všech vlaků nebudou v úseku s náhradní autobusovou dopravou zajištěny služby uvedené v jízdním řádu tzn. “Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku” a “Přeprava spoluzavazadel”.
Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.