oficiální stránky obce
  1. Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje proběhnou ve dnech 02. a 03.10.2020. Volební místnost pro tyto volby se nachází v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Příšovice, č.p. 60. V pátek bude možné chodit k volbám v čase 14:00 – 22:00 hodin a v sobotu bude možné volit v čase 8:00 – 14:00 hodin. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 485 177 025 nebo 608 418 215. Žádáme voliče, aby dodržovali následující základní pokyny. Nasaďte si roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst před vstupem do budovy obecního úřadu. Využijte připravené dezinfekční prostředky na ruce. Dodržujte vyznačené rozestupy. Doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku. Dodržujte pokyny okrskové volební komise a buďte ke členům i k ostatní voličům ohleduplní. Děkujeme.
  2. Dále informujeme občany, že v sobotu dne 03.10.2020 proběhne od 9:00 do 11:00 hodin na dvoře u místní pošty sběr elektroodpadu.