oficiální stránky obce
  1. Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na 11% svijanský Máz za 9,90 Kč, která potrvá do této středy dne 02.09.2020.
  2. TJ Sokol Příšovice dává na vědomí občanům, že cvičení pro děti s paní Hlavovou bude opět fungovat ode dne 07.09.2020 každé pondělí od 18:00 hodin v místní sportovní hale za základní školou.
  3. Informujeme občany o plánovém přerušení dodávky elektřiny v naší obci, ke kterému dojde ve středu dne 09.09.2020 od 07:00 do 18:30 hodin. V tento den bude také Obecní úřad Příšovice uzavřen.
  4. Ordinace MUDr. Trněného bude také ve středu dne 09.09.2020 z technických důvodů uzavřena. Ordinace v Turnově bude v tento den otevřena od 8:00 do 12:30 hodin a od 13:30 do 14:30 hodin. 
  5. Na základě zhoršené situace s Coronavirem  informujeme občany a rodinné příslušníky o zákazu návštěv v místním Domě s pečovatelskou službou až do odvolání.
  6. Návštěvy na Obecním úřadě v Příšovicích budou možné od zítra dne 01.09.2020 pouze s ochrannou ústenkou či rouškou.
  7. Informuje občany, že v tuto středu dne 02.09.2020 proběhne od 17:00 hodin veřejné zasedání zastupitelstva obce a to v přísálí  místní sokolovny. Program: 1/Zahájení, 2/Schválení programu a ověřovatelů zápisu, 3/Kontrola plnění usnesení, 4/Zpráva o jednání Rady, 5/Projednání a schválení rozpočtové změny č. 3 rozpočtu obce na rok 2020, 6/Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-4018617/VB/2, akce „LB-Příšovice-ppč. 399_24, vým.SV, kNN, SS100“, 7/Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4017935/VB/03, akce „LB-Příšovice-ppč. 68_1, kNN, SS101“, 8/Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky pro RD čp. 33, 9/Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4017997/VB/2, akce „LB-Příšovice-ppč. 413/1, kNN+SS100“, 10/Projednání a schválení darovací smlouvy na podíly o velikosti 2/25 p.p.č. 406/47 a 2/25 p.p.č. 407/28, oba v k.ú. Příšovice, 11/Projednání a schválení kupní smlouvy CES 1689/2020/RELE týkající se koupě pozemku p.č. 213/3 v k.ú. Příšovice, 12/Informace starosty, 13/Diskuse, 14/Závěr.
  8. Na závěr chci popřát školákům úspěšný start do nového školního roku a mnoho studijních úspěchů.