oficiální stránky obce

Informujeme občany že v obci byly umístěny dvě nové veřejné nádoby na třídění a sběr drobného kovu (zejména plechovky od nápojů, konzervy). Jedna nádoba je umístěna na sídlišti mezi 198 a 199 a druhá nádoby je “Na Kovárně”.

TJ SOKOL Příšovice dává na vědomí, že cvičení s dětmi s paní Hlavovou bude opět fungovat od 7 září každé pondělí od 18:00 v místní sportovní hale za základní školou.

Ovocnářství Luděk Ježek přijede prodávat jablka, švestky, nové brambory, cibuli, česnek, nakladačky,  mošty, med, meruňky a jahody.v pátek  28.8. od 18 do 18.30 hod.  před domem s pečovatelskou službou.

Informuje občany, že ve středu 2. Záři proběhne od 17:00 veřejné zasedání zastupitelstva obce a to v přísálí  místní sokolovny.

Program:

 • Zahájení
 • Schválení programu a ověřovatelů zápisu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Zpráva o jednání Rady
 • Projednání a schválení rozpočtové změny č. 3 rozpočtu obce na rok 2020
 • Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-4018617/VB/2, akce „LB-Příšovice-ppč. 399_24, vým.SV, kNN, SS100“
 • Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4017935/VB/03, akce „LB-Příšovice-ppč. 68_1, kNN, SS101“
 • Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky pro RD čp. 33
 • Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4017997/VB/2, akce „LB-Příšovice-ppč. 413/1, kNN+SS100“
 • Projednání a schválení darovací smlouvy na podíly o velikosti 2/25 p.p.č. 406/47 a 2/25 p.p.č. 407/28, oba v k.ú. Příšovice
 • Projednání a schválení kupní smlouvy CES 1689/2020/RELE týkající se koupě pozemku p.č. 213/3 v k.ú. Příšovice

12)  Informace starosty

13)  Diskuse

14)  Závěr

Program může být doplněn případně rozšířen. Sledujte proto hlášení místního rozhlasu a úřední desku. Předem děkujeme za Vaši účast.