oficiální stránky obce

Oznamujeme Vám, že z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení došlo, nebo může dojít k přerušení dodávky pitné vody.

Předpokládaný čas obnovy dodávky vody je stanoven na 12:30 hodin.

Adresy k dispozici zde.