oficiální stránky obce
  1. Zemědělské družstvo Březina nad Jizerou nabízí k prodeji v úterý dne 16.06.2020 od 10:00 do 16:00 hodin živé brojlery. Prodej se uskuteční na halách v Březině. Cena je 30,– Kč/kg s upřednostněním platby kartou.
  2. Informujeme občany, že ve čtvrtek dne 18.06.2020 bude ordinace MUDr. Trněného otevřena od 8:00 do 11:00 hodin.
  3. TJ Sokol Příšovice pořádá první cyklorozjížďku po Českém ráji za lesními skřítky. Celodenní cyklovýlet se uskuteční v sobotu dne 27.06.2020 a je určený pro rodiče s dětmi s velice mírnou obtížností převážně lesními cestami. Sraz je v 9:30 hodin dopoledne na prostranství před Sokolovnou v Příšovicích. Rozjížďka je plánovaná na 20 km se zastávkami, zájemci informujte pana Jana Koška na tel. 724 552 774.
  4. Od  01.07.2020 přebírá MUDr. Jitka Košková ordinaci dětského lékaře v Příšovicích. Ordinační hodiny budou rozšířeny na 5 dní v týdnu. Od 01.07.2020 také registruje paní doktorka nové pacienty. V případě zájmu ji můžete kontaktovat na tel. : 724 923 472 nebo na emailu: detske.prisovice@seznam.cz. Pacienti z alergologické ambulance zůstávají nadále registrováni u MUDr. Mattauchové v alergologické ambulanci v Jablonci nad Nisou.
  5. Upozorňujeme občany, že ve vzorku odebraném v místní studánce byl nalezen zvýšený výskyt koliformních bakterií. Žádáme občany, aby vodu z místní studánky nekonzumovali do doby nápravy a nových testů.
  6. Z důvodu přípravy monitoringu úrovně spodní vody v Příšovicích žádáme občany, kteří byli v minulosti nuceni prohloubit své kopané studny, aby tuto informaci podali na obecní úřad na tel. č.: 485 177 025 nebo na email prisovice@email.cz . Jedná se pouze o zmapování situace, nikoliv o prověřování vydaných povolení.
  7. Obecní úřad děkuje všem dobrovolníkům a firmám, které v době pandemie pomáhali obci a jejím občanům. Děkujeme za šití roušek i za pomoc při zajištění nákupu pro seniory.
  8. Minulý týden byl nalezen svazek klíčků na cestě mezi Malým  a Velkým Písečákem. Klíče jsou k vyzvednutí na obecním úřadě Příšovice.
  9. V Obci Příšovice se uskuteční ve dnech 11. a 12.07.2020 sběr šatstva. Sběr bude probíhat v čase 13:00 – 17:00 hodin tentokrát v místní sokolovně.