oficiální stránky obce
  1. Ovocnářská farma přijede v pátek dne 12.06.2020 v 16:00 hodin  k Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích prodávat jablka, nové brambory, cibuli, česnek, ovocné mošty, včelí med, meruňky, třešně a jahody.
  2. Zemědělské družstvo Březina nad Jizerou nabízí k prodeji v úterý dne 16.06.2020 od 10:00 do 16:00 hodin živé brojlery. Prodej se uskuteční na halách v Březině. Cena je 30,– Kč/kg s upřednostněním platby kartou.
  3. TJ Sokol Příšovice pořádá první cyklorozjížďku po Českém ráji za lesními skřítky. Celodenní cyklovýlet se uskuteční v sobotu dne 27.06.2020 a je určený pro rodiče s dětmi s velice mírnou obtížností převážně lesními cestami. Sraz je v 9:30 hodin dopoledne na prostranství před Sokolovnou v Příšovicích. Rozjížďka je plánovaná na 20 km se zastávkami, zájemci informujte pana Jana Koška na tel. 724 552 774.
  4. Od  01.07.2020 přebírá MUDr. Jitka Košková ordinaci dětského lékaře v Příšovicích od MUDr. Marie Mattauchové. Ordinační hodiny budou rozšířeny na 5 dní v týdnu. Od 01.07.2020 také registruje paní doktorka nové pacienty. V případě zájmu ji můžete kontaktovat na tel. : 724 923 472 nebo na emailu: detske.prisovice@seznam.cz. Pacienti z alergologické ambulance zůstávají nadále registrováni u MUDr. Mattauchové v alergologické ambulanci v Jablonci nad Nisou.
  5.  V pondělí dne 15.06.2020 se uskuteční svoz pytlů s tříděným odpadem (plasty, tetrapaky) od domů. Prosíme občany, aby pytle připravili do 8:00 hodiny ranní.
  6. Upozorňujeme občany, že ve vzorku odebraném v místní studánce byl nalezen zvýšený výskyt koliformních bakterií. Žádáme občany, aby vodu z místní studánky nekonzumovali do doby nápravy a nových testů.
  7. Z důvodu přípravy monitoringu úrovně spodní vody v Příšovicích žádáme občany, kteří byli v minulosti nuceni prohloubit své kopané studny, aby tuto informaci podali na obecní úřad na tel. č: 485 177 025 nebo na email prisovice@email.cz . Jedná se pouze o zmapování situace, nikoliv o prověřování vydaných povolení.
  8. Obecní úřad děkuje všem dobrovolníkům a firmám, které v době pandemie pomáhali obci a jejím občanům. Děkujeme za šití roušek i za pomoc při zajištění nákupu pro seniory.