oficiální stránky obce
  1. Očkování králíků proti moru a myxomatóze proběhne ve čtvrtek dne 21.05.2020 v odpoledních hodinách.
  2. Žádáme občany, aby dodržovali úřední hodiny pro veřejnost, tj. pondělí a středa: 08:00 – 11:00 hodin, 12:00 – 16:00 hodin. Upřednostňujeme komunikaci elektronicky nebo telefonicky. Z důvodu dodržení zvýšených hygienických a bezpečnostních požadavků budete na úřad vpuštěni pouze jednotlivě po vyzvání.
  3. Upozorňujeme občany, že ve vzorku odebraném v místní studánce byl nalezen zvýšený výskyt koliformních bakterií a tudíž voda nevyhovuje příslušné legislativě. Z výše uvedeného důvodu žádáme občany, aby vodu z místní studánky nekonzumovali. Protokol o zkoušce je k dispozici na stránkách obce a na úřední desce obce.
  4. Ve středu dne 03.06.2020 od 17:00 hodin se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce v přísálí místní sokolovny. O programu Vás budeme včas informovat.
  5. Z důvodu rozvolňování omezujících opatření je také postupně obnovován rozsah autobusové  dopravy. Více informací o předpokládaném harmonogramu naleznete na www.iidol.cz.
  6. Nohejbalový oddíl TJ Sokol Příšovice zve příznivce na tento pátek dne 22.05.2020 od 17:00 hodin na první utkání proti soupeři z Koberov, které proběhne na antukovém hřišti u místní sokolovny. K dispozici bude pivo a něco dobrého z grilu. Vše proběhne za dodržení platných hygienických požadavků. Přijďte si zpříjemnit začátek víkendu a podpořit místní klub.