oficiální stránky obce
  1. TJ Sokol Příšovice informuje, že sportovní oddíly mohou opětovně vykonávat sportovní činnosti za dodržení hygienických pravidel. Cvičení s dětmi pod vedením paní Hlavové bude opět možné od pondělí dne 18.05.2020 v čase 18:00 – 19:00 hodin.
  2. Pivovarská podniková prodejna ve Svijanech informuje o akci na 11% svijanský Máz za 9,90 Kč, která proběhne od čtvrtka dne 14.05.2020 a potrvá do středy dne 20.05.2020.
  3. Očkování králíků proti moru a myxomatóze proběhne ve čtvrtek dne 21.05.2020 v odpoledních hodinách. Žádáme chovatele králíků, aby do úterý dne 19.05.2020 do 14:00 hodin nahlásili na obecní úřad počty králíků k očkování.
  4. Žádáme občany, aby dodržovali úřední hodiny pro veřejnost, tj. pondělí a středa: 08:00 – 11:00 hodin, 12:00 – 16:00 hodin. Upřednostňujeme komunikaci elektronicky nebo telefonicky. Z důvodu dodržení zvýšených hygienických a bezpečnostních požadavků budete na úřad vpuštěni pouze jednotlivě po vyzvání.
  5. Upozorňujeme občany, že ve vzorku odebraném v místní studánce byl nalezen zvýšený výskyt koliformních bakterií a tudíž voda nevyhovuje příslušné legislativě. Z výše uvedeného důvodu žádáme občany, aby vodu z místní studánky nekonzumovali. Protokol o zkoušce je k dispozici na stránkách obce a na úřední desce obce.
  6. Ve středu dne 03.06.2020 od 17:00 hodin se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce v přísálí místní sokolovny. O programu Vás budeme včas informovat.