oficiální stránky obce
  1. Informujeme občany, že v pondělí dne 18.05.2020 bude ordinace MUDr. Trněného uzavřena. Sestra Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.
  2. Od pondělí dne 11.05.2020 došlo k uvolnění dalších vládních opatření, nově je možné navštívit zahrádky u restaurací, bohoslužby, skupinové akce, muzea, galerie a to vše s účastí maximálně do 100 osob. Znovu jsou otevřena kadeřnictví, holičství, kosmetické a masérské služby, pedikúry a manikúry, divadla a kina s kapacitou do 100 osob a nákupní centra. Dále jsou možné i sportovní tréninky s účastí nejvýše 100 osob i ve vnitřních prostorách a to bez nutnosti nošení roušek, ovšem pouze při dodržení přísných hygienických pravidel.
  3. Obecní úřad uvolňuje opatření týkající se sportování v uzavřených prostorách, jedná se o místní halu u ZŠ a Sokolovnu v Příšovicích. Sportování bude opět možné ovšem za dodržení určitých podmínek: 1/ Vedoucí zajistí podpisem, že proběhla dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně ruce dotýkají, zejména bude potřeba dezinfikovat všechny kliky od dveří, dávkovače na mýdla a všechny použité tréninkové pomůcky. Dezinfekce je přistavena spolu s ochrannými pomůckami. 2/ Není možné využívat šatny, sprchy a podobná zařízení s výjimkou používání záchodů, kde se nesmí potkávat více osob.
  4. TJ Sokol Příšovice informuje, že sportovní oddíly mohou opětovně vykonávat sportovní činnosti za dodržení hygienických pravidel. Cvičení s dětmi pod vedením paní Hlavové bude opět možné od pondělí dne 18.05.2020 v čase 18:00 – 19:00 hodin.
  5. Pivovarská podniková prodejna ve Svijanech informuje o akci na 11% svijanský Máz za 9,90 Kč, která proběhne od čtvrtka dne 14.05.2020 a potrvá do středy dne 20.05.2020.
  6. Očkování králíků proti moru a myxomatóze proběhne ve čtvrtek dne 21.05.2020 v odpoledních hodinách. Žádáme chovatele králíků, aby do úterý dne 19.05.2020 do 14:00 hodin nahlásili na obecní úřad počty králíků k očkování.
  7. Žádáme občany, aby dodržovali úřední hodiny pro veřejnost, tj. pondělí a středa: 08:00 – 11:00 hodin, 12:00 – 16:00 hodin. Upřednostňujeme komunikaci elektronicky nebo telefonicky. Z důvodu dodržení zvýšených hygienických a bezpečnostních požadavků budete na úřad vpuštěni pouze jednotlivě po vyzvání.
  8. Upozorňujeme občany, že ve vzorku odebraném v místní studánce byl nalezen zvýšený výskyt koliformních bakterií a tudíž voda nevyhovuje příslušné legislativě. Z výše uvedeného důvodu žádáme občany, aby vodu z místní studánky nekonzumovali. Protokol o zkoušce je k dispozici na stránkách obce a na úřední desce obce.
  9. Ve středu dne 03.06.2020 od 17:00 hodin se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce. O programu a místě konání Vás budeme včas informovat.