oficiální stránky obce
  1. Mateřská škola Příšovice informuje o zápisu k předškolnímu vzdělávání. Zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Příšovice pro školní rok 2020/2021 se uskuteční  v úterý dne 05.05.2020 od 13:00 do 16:00 hodin přímo v Mateřské škole Příšovice, 463 46 Příšovice č.p. 162. Potřebnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné si vytisknou na webových stránkách. Žádost je potřeba vyplnit a odevzdat v termínu zápisu v Mateřské škole.  Z důvodu ochrany zdraví se k zápisu dostaví pouze zákonný zástupce, který s sebou přinese kopii očkovacího průkazu dítěte a podepíše čestné prohlášení k očkování.
  2. V neděli dne 10.05.2020 proběhne v čase 13:30 – 13:45 hodin na prostranství před místní sokolovny sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů jako jsou oleje obsahující zbytky nebezpečných látek vč. olejových filtrů, barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, nepoužitá léčiva, pesticidy, akumulátory, baterie, články, zářivky. Nebude přijímáno elektro, stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí, nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti. Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.
  3. V neděli dne 10.05.2020 proběhne i sběr elektrozařízení a to ve dvoře u místní pošty. Sběr se bude konat od 13:00 do 14:00 hodin. Zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení jako jsou ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, apod. Možné bude převzít i televize, monitory, radia, počítače a mobily.
  4. Informujeme občany, že na poště v Příšovicích s platností od 04.05.2020 bude obnovena otevírací doba v pracovní dny v původním rozsahu. Nadále však budou vymezeny hodiny pro veřejnost do 09:00 hodin pro obsluhu seniorů.
  5. Z důvodu omezeného vstupu do budovy s pečovatelskou službou bude místní knihovna otevřena pondělí a středa od 12:30 do 15:30 hodin. Tato otevírací doba bude platit až do 30.06.2020.