oficiální stránky obce

Mateřská škola Příšovice informuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2020/2021 se uskuteční  zítra tj. úterý 5. Května  od 13:00 do 16:00 přímo v Mateřské škole Příšovice, 46346 Příšovice 162. Potřebnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné si vytisknou na webových stránkách školky. Žádost je potřeba vyplnit a odevzdat v termínu zápisu přímo ve školce.  Z důvodu ochrany zdraví se k zápisu dostaví pouze zákonný zástupce, který s sebou přinese kopii očkovacího průkazu dítěte a podepíše čestné prohlášení k očkování.

10 května  proběhne před prostranstvím místní sokolovny sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů jako jsou

Oleje obsahující zbytky nebezpečných látek vč. Olejových filtru, barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, nepoužitá léčiva, pesticidy, akumulátory, baterie, články, zářivky

Nebude přijímáno Elektro, stavební odpad, vč. Eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí, nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti.

Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

10. května proběhne i sběr elektrozařízení a to ve dvoře u místní pošty. Sběr se bude konat od 13:00-14:00 a zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení jako jsou ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, apod. Možné bude převzít i televize, monitory, radia, počítače a mobily.

Informujeme občany, že s platností od 4. Května bude obnovena standartní otevírací doba na místní poště a to po-pa od 8:00 do 17:00 s polední přestávkou mezi 11 a 13 hodinou. Nadále bude platit vymezený čas do 9:00 pro obsluhu seniorů

Z důvodu omezeného vstupu do místní budovy s pečovatelskou službou bude knihovna otevřena pondělí a středa od 12:30 – 15:30. Tato doba bude platit do 30. Června.