oficiální stránky obce
  1. Po dobu trvání nouzového stavu a v situaci , kdy zdravotní personál stále není vybaven adekvátními ochrannými pomůckami , což je povinnost MZ ČR, je zubní ordinace v nouzovém režimu. Po – Pá od 8:00 – 10:00 hodin. Budova je uzavřena, a proto je lepší volat pouze v neodkladných případech na telefon 482 728 390,  zaklepat na okno ordinace nebo kdykoli volat na telefon 775 322 328.
  2. Místní oční ambulance zahájí provoz dne 07.04.2020 a to pouze ve dnech: úterý 12:30 hodin – 17:00 hodin a středa 8:15 hodin – 12:00 hodin a 13:00 hodin – 15:00 hodin. Akutní případy (úrazy, tělíska, silné záněty) ošetří oční ambulance nemocnice Mladá Boleslav – tel.: 326 743 210.
  3. Ordinace Dr. Palušáka je otevřena do odvolání pouze v pondělí, ve středu a v pátek od  07:00 – 10:00 hodin a to pouze v ordinaci v Turnově. Na každou návštěvu je nutno se předem domluvit se sestrou na čísle 774 466 340. Do ordinace prosím vstupujte pouze s rouškou.
  4. Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví a nařízení vlády o omezení volného pohybu osob, sloužící jako opatření k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření nákazy koronavirem bylo uzavřeno parkoviště u Písečáků. Toto opatření má eliminovat hromadné shlukování v turistických lokalitách v našem kraji a ochránit především obyvatele naší obce. Jedná se o preventivní opatření a snahu obce zabránit zavlečení nákazy mezi naše občany.
  5. Dále taky byla uzavřena veřejná dětská hřiště v obci Příšovice. Také se jedná o preventivní opatření, neberte jej prosím jako nějakou “buzeraci”. Toto opatření má eliminovat shlukování obyvatel v naší obci a ochránit především občany naší obce. V podobné situaci, ve které jsme dnes, jsou jen dvě možnosti, nedělat vůbec nic, nebo se snažit doplnit doporučení a žádosti konkrétními opatřeními. Ze zkušeností zejména z minulého víkendu vyplývá, že v některých turistických a přírodních lokalitách byly spousty turistů a návštěvníků, kteří nedodržovali nařízení vlády, které zakazuje sdružovat se venku ve více než dvou lidech a stát od sebe blíže než dva metry. Děkujeme všem, kteří přijatá opatření dodržují a chrání tak sebe i ostatní.
  6. Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 31.03.2020 vyhlásilo I. výzvu programu „Ošetřovné“ po OSVČ na období od 12. – 31.03.2020. Více najdete na stránkách www.mpo.cz (sekce podnikání).
  7. Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se uskuteční 16. Dubna v budově školy 8:00-16:00. Základní škola příjme do 1. Ročníku všechny děti, které jsou ze spádového obvodu školy nebo mají sourozence ve škole ale i ostatní. Prosíme aby se osobně dostavil pouze zákonný zástupce bez dítěte a to s rouškou a rukavicemi. Zákonný zástupce si s sebou vezme rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu a na místě vyplní písemnou žádost o přijetí.
  8. Vážení spoluobčané, nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady. Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru. Žádné odpady neodkládejte mimo kontejnery a popelnice. Osoby v karanténě odpad nyní netřídí!! Pokud nejste nakaženi ani v nařízené karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí. Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Děkujeme, že se chováte zodpovědně.
  9. Roušky máme stále k dispozici. Každý obyvatel Příšovic včetně dětí má nárok na 1 ks látkové roušky zdarma. Doručeny vám budou do schránek na základě telefonické objednávky na tel. 485 177 025.
  10. Informujeme občany o plánovaném úklidu obce. Nejprve proběhne v tuto středu dne 08.04.2020 zametání chodníků, a proto vyzýváme občany ke spolupráci formou odklizení nečistot od plotu směrem ke středu chodníku. Předem děkujeme za ochotu spolupracovat.