oficiální stránky obce
  1. Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví a nařízení vlády o omezení volného pohybu osob, sloužící jako opatření k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření nákazy koronavirem bylo uzavřeno parkoviště u Písečáků. Toto opatření má eliminovat hromadné shlukování v turistických lokalitách v našem kraji a ochránit především obyvatele naší obce. Jedná se o preventivní opatření a snahu obce zabránit zavlečení nákazy mezi naše občany.
  2. Dále taky byla uzavřena veřejná dětská hřiště v obci Příšovice. Také se jedná o preventivní opatření, neberte jej prosím jako nějakou “buzeraci”. Toto opatření má eliminovat shlukování obyvatel v naší obci a ochránit především občany naší obce. V podobné situaci, ve které jsme dnes, jsou jen dvě možnosti, nedělat vůbec nic, nebo se snažit doplnit doporučení a žádosti konkrétními opatřeními. Ze zkušeností zejména z minulého víkendu vyplývá, že v některých turistických a přírodních lokalitách byly spousty turistů a návštěvníků, kteří nedodržovali nařízení vlády, které zakazuje sdružovat se venku ve více než dvou lidech a stát od sebe blíže než dva metry. Děkujeme všem, kteří přijatá opatření dodržují a chrání tak sebe i ostatní.
  3. Vážení spoluobčané, nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady. Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru. Žádné odpady neodkládejte mimo kontejnery a popelnice. Osoby v karanténě odpad nyní netřídí!! Pokud nejste nakaženi ani v nařízené karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí. Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Děkujeme, že se chováte zodpovědně.
  4. Roušky máme stále k dispozici. Každý obyvatel Příšovic včetně dětí má nárok na 1 ks látkové roušky zdarma. Doručeny vám budou do schránek na základě telefonické objednávky na tel. 485 177 025.