oficiální stránky obce
  1. Dámská dlouhá hnědofialová bunda byla nalezena na sloupku na plotě v ulici vedoucí k nádraží. Kdo ji postrádá, ať se telefonicky (485 177 025) domluví na Obecním úřadě Příšovice na předání.
  2. Z důvodu plánovaného výpadku internetu bude v úterý dne 31.03.2020 lékárna v Příšovicích po celý den uzavřena.
  3. Ve veřejném prostoru a ve veřejných budovách, včetně obchodů, je nutno nosit roušky a je možné seskupení v maximálním počtů dvou osob.
  4. V Základní škole Příšovice proběhne zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, který se uskuteční dne 16.04.2020 v budově školy od 08:00 – 16:00 hodin. Osobně se dostaví pouze zákonný zástupce bez dítěte s rouškou a rukavicemi. Děkujeme. K zápisu budou pozváni děti s odkladem povinné školní docházky a děti narozené od 01.09.2013 do 31.08.2014. K povinné školní docházce podá zákonný zástupce písemně žádost o přijetí (vyplňuje na místě). Zákonný zástupce přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu.