oficiální stránky obce
  1. Informujeme občany, že ZD Březina nad Jizerou nabízí k prodeji  10-ti týdenní nosné kuřice. Jedná se o kuřice červené a černé Dominant a bilé Leghor. Prodej se uskuteční v Březině v pátek dne 17.04.2020 od 8:00 – 16:00 hodin. Cena je 140,– Kč/ks s možností platby kartou.
  2. Gynekologická ordinace MUDr. Palušáka informuje, že doktor je nepřítomen a akutní případy vyřizuje sestra na telefonu 774 466 340.
  3. V obci Příšovice byly nově umístěny 2 nádoby na sběr potravinářských olejů a tuků z domácností. Nádoby se nachází na kontejnerovém stání Na Kovárně a na sídlišti u lékárny. Použité jedlé oleje a tuky prosím vhazujte do nádoby v uzavřené plastové lahvi.
  4. Jednorázové ochranné pomůcky (netextilní roušky, respirátory) je možné odkládat do směsného komunálního odpadu, pokud budou vloženy do plastového obalu.  Textilní roušky vložte do hrnce s vodou a lžící octu – vařte 15 minut. Po vyžehlení je Vaše rouška opět sterilní a lze ji dále použít.
  5. Informujeme občany, že v sobotu dne 28. Března bude sběrný dvůr uzavřen.
  6. Obecní úřad může díky firmám a místním dobrovolníkům rozdat roušky potřebným. Snažíme se dodat roušku každému obyvateli obce. Kdo ještě roušku od obce nemáte, můžete si zavolat na tel. 485 177 025. K dispozici jsou stále i roušky pro děti. Zároveň děkujeme všem, kteří se podíleli na výrobě roušek pro naše občany. Také děkujeme, že respektujete všechna vládní opatření.
  7. Informace ředitelky základní školy v Příšovicích: Vážení rodiče, veškerá komunikace mezi školou a Vámi se odehrává emailem, informacemi na webu školy nebo veškerými zprávami nalepenými na dveřích školy. Prosím čtěte. Velice si vážíme Vaší vstřícnosti a spolupráci. Hodně zdraví Vám přejí zaměstnanci školy.
  8. Dle sdělení vydavatele novin Turnovsko v akci bude tento tisk po dobu trvání mimořádných opatření k dispozici od pátku dne 27.03.2020 pouze v prodejnách COOP a Pramen a na České poště.