oficiální stránky obce
 1. Informujeme občany, že ZD Březina nad Jizerou nabízí k prodeji  10-ti týdenní nosné kuřice. Jedná se o kuřice červené a černé Dominant a bilé Leghor. Prodej se uskuteční v Březině v pátek dne 17.04.2020 od 8:00 – 16:00 hodin. Cena je 140,– Kč/ks s možností platby kartou.
 2. Na hřbitově byla provedena úprava studny a vodu lze opět čerpat.
 3. Gynekologická ordinace MUDr. Palušáka informuje, že doktor je nepřítomen a akutní případy vyřizuje sestra na telefonu 774 466 340.
 4. Ode dne 16.03.2020 přijímá opatření k minimalizace rizika přenosu nemoci mezi občany i Finanční úřad pro Liberecký kraj a to tak, že dočasně uzavírá územní pracoviště v Novém Boru, Frýdlantě, Tanvaldě a Železném Brodu. (přístupná budou v rozsahu úředních hodin podatelen: pondělí a středa 8-11 hod) a zavírají se daňové pokladny územních pracovišť – zůstává otevřena jen pokladna v Liberci, 1. Máje 97 (pondělí a středa 8-11 HOD). Obecné informace k aktuálnímu provozu finančního úřadu poskytuje telefonní linka 485 211 111.
 5. Informujeme občany, že Česká pošta omezuje otevírací dobu zkrácením pracovní doby do 16:00 hodin. Ruší se víkendové provozy na všech pobočkách a pošta Příšovice bude od 08:00 – 09:00 hodin zpřístupněna pouze občanům nad 65 let. Česká pošta také přestává přijímat do své přepravy zásilky adresované do zemí Čína, Izrael, Írán, Jižní Korea, Arménie, Azerbajdžán, Uzbekistán, Kypr a Gruzie.
 6. Na základě stanoviska Ministerstva vnitra občané, u nichž skončila doba platnosti občanského či cestovního průkazu po dni 01.03.2020 mohou nadále prokazovat svou totožnost těmito neplatnými doklady.  Toto stanovisko platí  i pro osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu.  Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu povinen jej odevzdat. Občanům, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po 01.03.2020 nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového OP ve lhůtě do 15-ti pracovních dnů a to pokud uplynula doba platnosti, byl odcizen, zničen, při jeho ztrátě nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
 7. Apelujeme na seniory, aby minimalizovali svůj pohyb mimo domov. Obecní úřad nabízí pomoc při zajištění nákupu potravin, léků osobám osamělým a starším 65 let. Objednávky bude úřad přijímat do 10:00 hodiny ranní na tel. 485 177 025.
 8. Prosíme rodiče, aby dohlédli na své děti, aby se neshlukovali ve větších skupinách a při pohybu na veřejnosti si zakrývali svá ústa.
 9. Byla zřízena nová bezplatná celostátní linka ke koronaviru: 1212. Linky 155 a 112 používejte v případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života. Více informaci získáte na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky: https://koronavirus.mzcr.cz.
 10. Obecní úřad může díky firmám a místním dobrovolníkům rozdat roušky potřebným. Počet roušek, které máme k dispozici je stále omezený. Respektujte prosím tento fakt a v případě, že jste roušku od nás obdrželi, již nevolejte. Snažíme se dodat roušku každému obyvateli obce. V případě zájmu o roušky či dětské roušky kontaktujte obecní úřad na tel. 485 177 025. Jednorázové roušky likvidujte do komunálního odpadu,  textilní roušky vložte do hrnce s vodou a lžící octu – vařte 15 minut. Po vyžehlení je Vaše rouška opět sterilní.
 11. Zároveň děkujeme všem, kteří se podíleli na výrobě roušek pro naše občany. Také děkujeme, že respektujete všechna vládní opatření.