oficiální stránky obce
  1. Informujeme vás, že provoz obecního úřadu je v dané době omezen. Úřední hodiny pro veřejnost jsou pouze v pondělí od 08:00 – 11:00 hodin a ve středu v době od 11.00 do 14.00 hodin. Vyřizují se pouze nezbytně nutné záležitosti. Platby v hotovosti nepřijímáme. Všechny poplatky bude možné uhradit, až se daná situace uklidní, jejich splatnost se odkládá bez sankcí do termínu 30.06.2020.
  2. Apelujeme na seniory, aby minimalizovali svůj pohyb mimo domov. Obecní úřad nabízí pomoc při zajištění nákupu potravin, léků osobám osamělým a starším 65 let. Objednávky bude úřad přijímat vždy v pracovních dnech do 10:00 hodiny ranní na tel. 485 177 025.
  3. Žádáme rodiče, aby důrazně dbali a kontrolovali pohyb dětí a nezletilých po obci. Stále zaznamenáváme porušování vládního opatření v tomto bodě. Pohybovat venku by se měli jen v nezbytných případech a se zakrytými dýchacími cestami. V žádném případě nesmí docházet ke shlukování a družení mládeže a dětí po obci.
  4. Pokud budete potřebovat pytle na plasty či tetrapaky stačí jen zavolat na OÚ a pracovníci obce, Vám je doručí domů.
  5. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.
  6. Upozorňujeme občany, že platí celorepubliková povinnost chodit na veřejnosti jen se zakrytým nosem a ústy (respirátorem, rouškou či šátkem). Nošení roušek a ústenek mimo vaše domovy je důležité. Prosíme občany, aby se na veřejnosti pohybovali pouze v nezbytně nutném případě a pouze s rouškou.
  7. Obecní úřad má omezené množství roušek, které po telefonické žádosti doručíme k vám domů. Myslete prosím na to, že množství je omezené. Prozatím dodáme pouze 1 roušku na domácnost na základě vaší žádosti. Pokud máte někdo roušky vlastní, respektujte prosím, že k dispozici je opravdu jen omezený počet a ponechte tyto roušky z obce potřebným. Ti, kteří od obce roušku již obdrželi anebo mají vlastní, prosím nevolejte.