oficiální stránky obce
 1. V souvislosti nařízení vlády bude Obecní úřad Příšovice otevřen pro veřejnost po dobu nouzového stavu do odvolání pouze v úřední dny: pondělí 8:00 – 11:00 hodin a středa 11:00 – 14:00 hodin. Zvažte, zda je návštěva úřadu nezbytná. Úřad navštivte pouze v nezbytně nutném případě, nejlépe po telefonické či emailové domluvě. Běžné záležitosti nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost. Úhradu poplatků lze po telefonické domluvě provést pouze bezhotovostně. Splatnost veškerých poplatků se odkládá bez sankcí do termínu 30.06.2020
 2. Zdravotní středisko funguje v nouzovém režimu, proto jsou čekárny uzavřené. Pokud je to možné, odložte v zájmu vlastního zdraví návštěvu ordinace a svého lékaře kontaktujte telefonicky. Recepty a pracovní neschopnosti se vydávají pouze elektronicky po zavolání do ordinace. Tento stav bude trvat, až do odvolání. Osoby, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky, nechť z domova kontaktují přímo hygienickou stanici (tel. 485 253 111). Lékaři apelují na pacienty, aby zdraví lidé od 16.03.2020 do čekáren vůbec nevstupovali.  
 3. MUDr. Koucký je fyzicky přítomen dle zkrácené ordinační doby. Recepty a pracovní neschopnosti se vydávají pouze elektronicky po zavolání do ordinace. Při akutních potížích pouze konzultace telefonicky na čísle 606 038 745 v době dle ordinačních hodin. Tento stav bude trvat, až do odvolání.
 4. Oční ambulance zavírá až do odvolání. Akutní případy ošetří oční ambulance nemocnice Mladá Boleslav, tel. 326 743 210. Případné zasílán e-receptů lze dohodnout na tel. 771 137 732 v pracovních dnech od 10:00 do 14:00 hodin. Objednaným pacientům zatím není ordinace schopna upřesnit termín, kdy naběhne zpět běžný chod ordinace. Objednávání zatím zrušeno.
 5. Trněný do odvolání neprovádí preventivní prohlídky a žádná jiná plánovaná vyšetření, pracovně-lékařské prohlídky a prohlídky pro posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, invalidní důchody, příspěvky na péči, lázně, pojistky, bolestné atd.).
 6. Lékárna má otevřeno v běžné otevírací době. Zákazníci jsou obsluhováni výdejovým okénkem.
 7. Ministerstvo zemědělství vyzývá občany k uklidnění ohledně zásob potravin. Potravinářský průmysl je schopen produkovat dostatek potravin pro občany, zásobování potravinami je bezproblémové, naopak z hlediska plynulosti systému není žádoucí realizovat masové nákupy.
 8. Žádáme obyvatele DPS a jejich rodinné příslušníky, aby omezili návštěvy v Domě s pečovatelskou službou na nezbytně nutné. Pokud nejste rodinný příslušník,  platí zákaz vstupu do odvolání.
 9. Byla zřízena nová bezplatná celostátní linka ke koronaviru: 1212. Linky 155 a 112 používejte v případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života.
 10. Více aktuálních informací na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky: https://koronavirus.mzcr.cz.
 11. Apelujeme na seniory, aby minimalizovali svůj pohyb mimo domov. Obecní úřad nabízí pomoc při zajištění nákupu potravin, léků osobám osamělým a starším 65 let. Objednávky bude úřad přijímat do 10:00 hodiny ranní na tel. 485 177 025.
 12. Nechceme vůbec strašit nebo panikařit, ale situaci považujeme za vážnou a složitou. Děkuji vám za to, že nebudete myslet jen sami na sebe, ale také na své okolí. Všechna zaváděná opatření mají stejný cíl, omezit nekontrolované šíření koronaviru. Jenže tato opatření nebudou fungovat bez naší aktivní účasti. Každý z nás je odpovědný za sebe a svou rodinu a taky za své okolí, které může ohrozit.Prosíme občany, aby dodržovali následující pravidla:
  • Dodržujte všechna pravidla vyhlášené celoplošné karantény, vyžadujte to i od svého okolí.
  • Průběžně sledujte média, abyste byli informováni o aktuální situaci a opatřeních.
  • Na veřejnosti se nepohybujte bez i podomácku ušité roušky/ústenky nebo jiné provizorní ochranné pomůcky dýchacích cest (šátek, bavlněný kapesník, šála atp.). Ochranné pomůcky pravidelně vyměňujte.
  • Mimo domov udržujte odstup od ostatních alespoň 1,5–2 metry, zamezíte tím největšímu riziku přenosu viru. Vyhýbejte se preventivně i jen malým skupinkám lidí.
  • Na nákup nebo obstarání nezbytných věcí vysílejte jen jednoho z rodiny. Pokud možno toho, kdo je v dobré kondici, zdravý, má nejlepší imunitu a s největší pravděpodobností tedy dokáže čelit nákaze virem.
  • Při nákupu a pohybu na veřejných místech se vyhněte nebo omezte na minimum dotyk s věcmi, kterých se mohlo dotýkat více lidí před Vámi. Nakupujte bez použití košíku nebo vozíku, nejlépe do vlastní tašky, plaťte jen bezkontaktně, je-li to možné.
  • Po návratu domů si nejdříve pečlivě umyjte a dezinfikujte ruce, teprve poté pokračujte v dalších běžných činnostech.
  • I během dne doma si často myjte a dezinfikujte ruce, vždy před přípravou a konzumací jídla.
  • Průběžně během dne pijte, abyste měli dostatek tekutin, nejlépe vlažných nebo teplých.
  • Postarejte se o starší členy rodiny nebo blízké známé. Pravidelně s nimi buďte v kontaktu a dotazujte se na jejich zdravotní stav, obstarejte pro ně nákupy i léky, předávejte jim je nejlépe s minimem osobního kontaktu.
  • Snažte se udržovat si fyzickou i mentální aktivitu. Dle svých možností a zdravotního stavu cvičte, dodržujte své denní rituály, věnujte se aktivně sami sobě, svým koníčkům, vzdělávejte se.