oficiální stránky obce
  1. Vláda vyhlásila ode dne 12.03.2020 od 14:00 hodin na území celé České republiky nouzový stav  po dobu 30 dnů. Zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce a to jak veřejné tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob a to do odvolání tohto opatření. Zakazuje se také ode dne 13. 03. 2020 od 6:00 hodin přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie. Zakazuje se přítomnost veřejnosti v čase  mezi 20.00 hodin až 6.00 hodin v provozovnách stravovacích služeb. Zakazuje se ode dne 13. 03. 2020 od 6:00 hodin činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2. Dále se  zakazují školní docházka, vzdělávací a volnočasové aktivity ve školství. Nově také platí zákaz vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí. Úplná znění přijatých krizových opatření naleznete na fyzické i elektronické úřední desce, informačních deskách a stránkách obce.
  2. V souladu s opatřeními a doporučeními ministerstva zdravotnictví omezuje Obecní úřad Příšovice provoz pro veřejnost na úřední dny. Otevřeno bude ve dnech pondělí a středa v časech od 08:00 – 11:00 hodin a od 12:00 – 17:00 hodin, a to pouze v nezbytných případech. Upřednostňujeme komunikaci elektronicky nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení.
  3. Informujeme občany, že v důsledku uzavření škol (preventivní opatření proti šíření viru COVID-19) platí až do odvolání prázdninové jízdní řády.
  4. Nechceme vůbec strašit nebo panikařit, ale situaci považujeme za vážnou a složitou. Děkuji vám za to, že nebudete myslet jen sami na sebe, ale také na své okolí. Všechna zaváděná opatření mají stejný cíl, omezit nekontrolované šíření koronaviru. Jenže tato opatření nebudou fungovat bez naší aktivní účasti. Každý z nás je odpovědný za sebe a svou rodinu a taky za své okolí, které může ohrozit. Žádáme občany a rodinné příslušníky, aby omezili návštěvy v Domě s pečovatelskou službou.
  5. Důležitá informace k upřesnění karantény vracejících se osob ze zahraničí. Karanténa platí pro všechny, kteří do ČR přijedou ze všech rizikových oblastí. Státy světa s vysokým rizikem přenosu nákazy jsou Čína, Írán, Itálie, Jižní Korea, Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie a Rakousko.

  6. V obci Příšovice byly nově umístěny 2 nádoby na sběr potravinářských olejů a tuků z domácností. Nádoby se nachází na kontejnerovém stání Na Kovárně a na sídlišti u lékárny. Použité oleje a tuky prosím vhazujte do nádoby v uzavřené plastové láhvi.