oficiální stránky obce
  1. Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV.2 toto mimořádné opatření: Zakazuje se s účinností ode dne 11.března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středím a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
  2. Dále se zakazují s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.
  3. Infolinka Krajské hygienické stanice Libereckého kraje k problematice výskytu koronaviru 485 253 111 – odtud budete přepojeni na k tomuto účelu vyhrazenou aktuálně volnou linku – odborníka, lékaře. Provozní doba: Po, St: 7:30 – 17:00; Út, Čt: 7:00 – 15:00; Pá: 7:00 – 14:30. Mimo provozní dobu KHS LK je k dispozici www.szu.cz/tema/prevence denně na čísle: 724 810 106 a 725 191 367. Aktuální informace: www.khslbc.cz/koronavirus
  4. Základní opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID-19), aneb co může udělat každý z nás: 1) často si myjte ruce vodou a mýdlem, a to zejména po použití toalety, před přípravou pokrmů a jejich konzumaci, po smrkání, kašlání, kýchání, po návštěvě zdravotnického zařízení, po manipulaci s penězi, po příchodu domů z venku; 2) nedotýkejte se očí, nosu, úst neumytýma rukama; 3) vyhněte se úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají příznaky respirační infekce; 4) zůstaňte doma, pokud máte příznaky i mírné respirační infekce; 5) při příznacích respirační infekce dodržujte respirační etiketu, tj. zakrývejte si ústa a nos při kašlání a kýchání papírovým kapesníčkem, který po použití odhoďte do odpadu, nemáte-li kapesník, použijte předloktí; 6) pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře, kterému sdělte, zda jste v posledních 14 dnech před prvními příznaky onemocnění cestoval v oblasti s výskytem koronaviru nebo zda jste byl v kontaktu s nemocných koronavirem; 7) nejsou důkazy o tom, že by chirurgické ústenky chránily zdravé osoby před infekcí, ústenky jsou vhodné pro osoby, které mají příznaky respirační infekce k zamezení šíření na ostatní osoby.
  5. Obec Příšovice ruší Velikonoční dílny pro děti v pátek dne 27.03.2020 ve společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou v Příšovicích.
  6. Upozorňujeme občany, že na hřbitově poklesla hladina vody ve studni, tímto je pumpa nefunkční. K údržbě zeleně je potřeba si donést vodu vlastní.