oficiální stránky obce
  1. Výbor Českého zahrádkářského svazu Příšovice zve své členy i své příznivce na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu dne 29.02.2020 od 14:30 hodin v přísálí místní sokolovny. Občerstvení a bohatá tombola jsou zajištěny. Po schůzi bude následovat hudba, tanec a volná zábava.
  2. Informujeme občany, že úhrada poplatků v hotovosti za odpady a za psy je možná pouze v úřední dny v pondělí a ve středu. Jednorázové poplatky jsou splatné do 31.03.2020.
  3. V pondělí dne 24.02.2020 proběhne svoz pytlů s vytříděným odpadem. Žluté a oranžové pytle jsou zdarma k vyzvednutí na obecním úřadě. Prosíme občany, aby pytle připravili před dům nejpozději do 8:00 hodiny ranní.
  4. Od pondělí dne 02.03.2020 bude v Turnově v ulici Přepeřská probíhat úplná uzavírka této ulice. Současně s ní budou na několika místech (mezi Turnovem a Přepeřemi, Ohrazenice kolem Pyrámu, mezi Příšovicemi a Svijanami) probíhat částečné uzavírky průjezdné na semafory. Z tohoto důvodu nebude obsluhována stávající zastávka Přepeře. Jako náhradní zastávka bude sloužit zastávka Přepeře,u hřiště. Pro spoje, které pojedou z Příšovic do Modřišic a obráceně, bude zřízena náhradní zastávka Přepeře u kostela sv. Jakuba. U zastávek Ohrazenice,Pyrám a  Příšovice,SDZ, které se nacházejí v místech částečných uzavírek, dojde k dočasnému zřízení jejich náhradních zastávek tak, jak se budou měnit úseky obsluhované na semafory, aby se zastávky nenacházely uvnitř těchto úseků. Autobusy veřejné hromadné dopravy budou jezdit podle výlukových jízdních řádů.
  5. Ve středu dne 04.03.2020 se bude konat od 17:00 hodin první veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zasedání proběhne v místním domě s pečovatelskou službou. S programem zasedání Vás ještě seznámíme místním rozhlasem a vyvěšením na úřední desce.
  6. V sobotu dne 07.03.2020 zve Klub příznivců mariáše na 22. ročník tradičního turnaje v klasickém mariáši (tzn. o třech hráčích). Prezence proběhne od 7:15 do 8:30 hodin a samotný turnaj bude zahájen v 8:45 hodin. Vstupné činí 170,– Kč i s polévkou zdarma.
  7. V sobotu dne 07.03.2020 Vás místní Sbor dobrovolných hasičů zve na tradiční Šibřinky. Tato velkolepá akce se koná v místní sokolovně za doprovodu kapely Adaptace. Vstupné bude činit 100,– Kč.
  8. V neděli dne 08.03.2020 zveme rodiče s dětmi na každoroční dětský karneval, který se koná v místní sokolovně od 14:00 hodin. Děti se mohou těšit na bohatou tombolu, zdarma zákusek a pití je samozřejmostí.
  9. V sobotu dne 28.03.2020 zve TJ SOKOL Příšovice občany za písničkou a tanečkem do místní sokolovny, kde vystoupí kapela Seven, Luboš Odháněl a WIX. Vstupné činí 170,– Kč. Pivo poteče ze dvou píp a připraveno bude další bohaté občerstvení. Všichni jste srdečně zváni.  Výtěžek z této akce bude věnován na rozvoj mládeže.