oficiální stránky obce

Informujeme zájemce o zájezd na večerní lyžování, že tato akce z důvodu nepříznivých sněhových podmínek se ruší. Tato akce se určitě uskuteční v případě lepších sněhových podmínek a nebo v příštím roce.

V naší obci bude vybudovaná nová čistírna odpadních vod, s výhledovým napojením 1400 obyvatel včetně podchycení  stávajících kanalizačních zaústění  na ČOV Příšovice-Baltaxie. V rámci výstavby nové čistírny v naší obci bude do  30.04.2020 uzavřena místní komunikace od křižovatky u pošty  podél zdravotního střediska, mlékárny až na křižovatku u vlečky. Parkování a průjezd vozidel pro obyvatele sídliště bude umožněn.

Obecní úřad Všeň hledá prodavačku do OBECNÍHO KONZUMU,  prozatím na dohodu o provedení práce, výhledově možné i na trvalý pracovní poměr. Možnost nástupu ihned. V případě zájmu, prosím o kontaktujte pana starostu Vytinu na tel. 602191533, 481329511 nebo e-mail starosta@vsen.cz