oficiální stránky obce

Svijanská podniková prodejna oznamuje akci na 11% svijanský Máz za 9,90 Kč, která platí od čtvrtka 30. Ledna do středy 5. Únor a. 

Informujeme o změně termínu na večerní lyžování z provozních důvodu lyžařského areálu. Večerní lyžování proběhne (nikoli 6. února), ale v pátek 7. února v areálu Kamenec v Jablonci nad Jizerou. Zájemci se mohou stále přihlásit na obecním úřadě nebo telefonicky u místostarosty obce Jana Koška na tel. čísle 724 552 774. Doprava pro účastníky je zdarma a skipas pro dospělého činí 250 kč, pro děti 150 kč. Odjíždět se bude v 16:00 ze zastávky, Na sídlišti, v 16:15 na Kovárně, 16:25 na Hořensku. Do autobusu není možné nastupovat v přeskáčích. Návrat je plánován kolem 22:30.

V naší obci bude vybudovaná nová čistírna odpadních vod, s výhledovým napojením 1400 obyvatel včetně podchycení stávajících kanalizačních zaústění na ČOV Příšovice-Baltaxie. V rámci výstavby nové čistírny v naší obci bude v období 03.02.2020 – 30.04.2020 uzavřena místní komunikace od křižovatky u pošty podél zdravotního střediska, mlékárny až na křižovatku u vlečky. Parkování a průjezd vozidel pro obyvatele sídliště bude umožněn.