oficiální stránky obce
  1. Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na pivo 11% Svijanský máz za 9,90 Kč, která platí od čtvrtka  dne 30.01.2020 do středy dne 05.02.2020.
  2. Informujeme občany o změně termínu večerního lyžování z provozních důvodů lyžařského areálu. Večerní lyžování proběhne (nikoli ve čtvrtek dne 06.02.2020), ale v pátek dne 07.02.2020 v areálu Kamenec  v Jablonci nad Jizerou. Zájemci se mohou stále přihlásit na obecním úřadě nebo telefonicky u místostarosty obce pana Jana Koška na tel. čísle 724 552 774. Doprava pro účastníky je zdarma.  Cena jízdenky činí pro dospělého 250,– Kč a pro děti 150,– Kč. Odjíždět se bude v 16:00 hodin ze zastávky Na Sídlišti, v 16:15 hodin ze zastávka Na Kovárně a v 16:25 hodin ze zastávky Na Hořensku. Do autobusu není možné nastupovat v lyžařských botách. Návrat je plánován kolem 22:30 hodin.
  3. V naší obci bude vybudovaná nová čistírna odpadních vod, s výhledovým napojením 1400 obyvatel včetně podchycení  stávajících kanalizačních zaústění  na ČOV Příšovice-Baltaxia. V rámci výstavby nové ČOV v naší obci bude v období 03.02.2020 – 30.04.2020 uzavřena místní komunikace od křižovatky u pošty  podél zdravotního střediska, mlékárny až na křižovatku u vlečky. Parkování a průjezd vozidel pro obyvatele sídliště bude umožněn.
  4. Informujeme občany, že uhradit poplatky za odpady a za psy je povinné do posledního března každého roku. V případě, že nevíte, jakou částku za odpady uhradit, informujte se na obecním úřadě. Nově je poplatek za odpady stanoven pro rok 2020 ve výši 600,– Kč za osobu. Osoby starší 75 let mají úlevu a hradí 300,– Kč. 
  5. U mostku u Sokolovny v Příšovicích byla nalezena karta OPUSCARD. Karta bude na místním obecním úřadě vydána tomu, kdo se prokáže dokladem o jejím uplatnění tzn. papírový doklad o zaplacení jízdného z autobusu nebo vlaku.