oficiální stránky obce

Dětské centrum Sovenička nabízí pro děti od 2 let své služby ve svém dětské centrum. Vhodné pro děti, které se nedostaly do školek. Centrum je kompletně vybavené pro potřeby dětí a přijímá kdykoli v průběhu celého roku. Otevírací doba: 6.00 – 15.30 hodin. Centrum je v Sovenici u Mnichova Hradiště a úspěšně funguje již 3 roky. Více informací podá paní Hajlichová na tel. č.: 737170895

Informujeme o změně termínu na večerní lyžování z provozních důvodu lyžařského areálu. Večerní lyžování proběhne (nikoli 6. února), ale v pátek 7. února v areálu Kamenec  v Jablonci nad Jizerou. Zájemci se mohou stále přihlásit na obecním úřadě nebo telefonicky u místostarosty obce Jana Koška na tel. čísle 724 552 774. Doprava pro účastníky je zdarma a skipas pro dospělého činí 250 kč, pro děti 150 kč. Odjíždět se bude v 16:00 ze zastávky Na sídlišti, v 16:15 na Kovárně, v 16:25 na Hořensku. Do autobusu není možné nastupovat v přeskáčích. Návrat je plánován kolem 22:30.

Upozorňujeme, že v Turnově probíhá částečná uzavírka Přepeřské ulice (II/610), a to až do 05.03.2020.

V naší obci bude vybudovaná nová čistírna odpadních vod, s výhledovým napojením 1400 obyvatel včetně podchycení  stávajících kanalizačních zaústění  na ČOV Příšovice-Baltaxie. V rámci výstavby nové čistírny v naší obci bude v období 03.02.2020 – 30.04.2020 uzavřena místní komunikace od křižovatky u pošty podél zdravotního střediska, mlékárny až na křižovatku u vlečky. Parkování a průjezd vozidel pro obyvatele sídliště bude umožněn.

Vyzýváme a upozorňujeme občany, že poplatky za psy a odpad je splatný do konce března. Nově je poplatek za odpady stanoven pro rok 2020 ve výši 600 kč. Osoby starší 75 let mají úlevu a hradí 300 kč.

U mostku u sokolovny byla nalezena karta OPUSCARD. Karta bude na místním obecním úřadě vydána tomu, kdo se prokáže dokladem o jejím uplatnění tzn. papírový doklad o zaplacení jízdného z autobusu nebo vlaku.