oficiální stránky obce
  1. Vážení občané, chtěli bychom Vás pozvat na slavnostní  akci k 700. výročí od první písemné zmínky o naší obci. Oslavy se uskuteční v sobotu  dne 23.06.2018 na prostranství před sokolovnou v Příšovicích. Začátek slavností je v 11:00 hodin. Od 11:00 hodin Vám hodinku zahraje kapela Turnovanka. Zahájení  oslav starostou  bude ve 12:00 hodin a poté vystoupí děti z mateřské školy a základní školy v Příšovicích. Ve 13:30 hodin nám zahraje kapela Schovanky a v 15:00 hodin  proběhne křest  knihy o naší obci. Knihu si budete moci zakoupit přímo zde za zvýhodněnou cenu 199,- Kč. Po oslavách bude kniha ke koupi na OÚ za prodejní cenu 250,- Kč. V 15:30 hodin zahraje skupina THE BEATLE VETERAN CLUB a v 17:00 hodin ji vystřídá na pódiu kapela ADAPTACE.  V 18:30 hodin zahraje do 21:00 hodin Luboš Odháněl. Od 16:00 hodin v kapli sv. Václava bude sloužena slavnostní mše. V prostorách zrekonstruované  sokolovny proběhne výstava o historii obce. Po celý den pro Vás bude připraveno bohaté občerstvení.
  2. Svijanská prodejna Vám oznamuje, že do středy dne 20.06.2018 má lahvové pivo Svijanský máz 11 za cenu 9,90 Kč.
  3. Upozorňujeme občany, že ve středu dne 20.06.2018 a ve čtvrtek dne 21.06.2018 proběhne v naší obci úklid komunikací.
  4. Oznamujeme Vám, že v neděli dne 24.06.2018 proběhne v naší obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Pojízdná sběrna přijede ve 13:30 hodin na prostranství před sokolovnu. Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, včetně olejových filtrů; oleje a tuky; absorpční činidla /znečištěný textilní materiál/; barvy, lepidla a pryskyřice; rozpouštědla; kyseliny; zásady /hydroxid/; nepoužitá léčiva; pesticidy /hnojiva/; akumulátory, baterie, články a zářivky. POZOR – vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti. NEBUDE  přijímáno  následující  – ELEKTRO – lednice, mrazící boxy,  televize, mikrovlnné trouby , počítače, tiskárny apod. STAVEBNÍ ODPAD – včetně eternitu, azbestu, asfaltu, omítek,lepidel, směsí apod. a nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti. Odpady musí být předány osobně občany. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu, nebude odvezen.