oficiální stránky obce

Úprava zeleně v obci. Průklest náletových dřeviny mezi garážemi, pokácení  nebezpečných topolů u Jacht klubu ohrožující svým stářím okolí. Nové osázení ploch u garáží, u pomníku na hřbitově, příprava květné louky u PD. Termín: 3/2017