oficiální stránky obce

Ve dnech 1. a 15.03.2017 od 09:00 do 15:00 hodin bude vyložen k veřejnému nahlédnutí v zasedací místnosti na Obecním úřadě v Příšovicích katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu. Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu.

Úplné informace k dispozici zde a na úřední desce.