oficiální stránky obce

Na základě jednání se společností SVS a.s. byly definovány jednotlivé kroky k realizaci nové ČOV situované dle schváleného ÚP v prostoru za garážemi. Postup bude následující:

  • Projekční práce 2017
  • Vydání stavebního povolení 03/2018
  • Soutěž na dodavatele 04 – 08/2018
  • Zahájení výstavby 09/2018
  • Ukončení výstavby 10/2019

Výstavba ČOV koliduje s další významnou akcí, a to s Revitalizací Příšovky II., o které jsem Vás informoval dne 17.10.2016. Obě akce musí obec zkoordinovat tak, aby zemní práce potrubních systémů ČOV vedené pod Příšovkou byly dokončený dříve, než povodňový park v této oblasti, který je součástí revitalizace. Koordinační situace budoucí ČOV je k nahlédnutí zde.