oficiální stránky obce

Od zdaňovací období roku 2017 Finanční správa České republiky umožní v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věci využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věci prostřednictvím e-mailu.