oficiální stránky obce

FotoHistorie “Sokola” v Příšovicích se odvíjí od doby založení Sokola pražského, který vznikl 12.března 1862. Toho dne byla konána již třetí valná hromada a 10.4. valná hromada čtvrtá, na které byl schválen nájem sálu u Apolla za 1.800 zlatých ročně a byl ustanoven první kroj. Podle Jednoty pražské bylo již v roce 1862 založeno dalších 7 jednot, a to v Jaroměři, Jičíně, Kolíně, Kutné Hoře, Nové Pace a v Turnově.

V Turnově v roce 1862 byly připravovány vhodné místnosti a nejnutnější nářadí a náčiní ke cvičení.

FotoPrvá schůze od založení Jednoty byla konaná dne 29.dubna 1863. Je jistě zajímavé, že již tenkráte byl v Čechách takový zájem o myšlenku sokolskou, a že k této hlásili se v městech přední občané různého stavu. Uznávali její potřebu i nutnost věrně jí sloužit. Proto mohla také utěšeně se rozvíjeti a pronikati do všech vrstev našeho národa.
V mnoha okolních obcích už fungovaly tělocvičny Jednoty sokolské.

FotoV Příšovicích tento “důležitý, skoro jediný spolek národní” se podařilo, založit 4.listopadu 1911, a to na základě několika občanů, kteří se interesovali způsobem, že otázka založení vstoupila do popředí zájmu příšováků a začalo se jednat.
Dva zástupci z Příšovic byli vysláni do výborové schůze Jednoty sokolské v Ohrazenicích, aby získali informace jak postupovat a zároveň požádat pomoc a podporu v počátcích Jednota ohrazenická s ochotou a bez váhání vyšla vstříc.

FotoCitace zápisu:
“Ve společné úradi pak přistoupeno bylo jednomyslně na podmínky, na základě kterých Jednota ohrazenická za svůj odbor nás přijímá a v nichž také poměr náš k ní jest jasně naznačen. Podmínky ty jsou uloženy v Odboru nově přistouplým členům k volnému nahlédnutí. Dále bylo usnešeno započíti ihned s cvičením a sice docházeti do Ohrazenic”.

pokračování textu ke stažení zde