oficiální stránky obce

Poslání:

Posláním pečovatelské služby v Příšovicích je poskytovat uživatelům se sníženou soběstačností komplex pečovatelských činností, aby mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí, které uživatelům umožňuje zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života.

Cíle:

Podpora uživatele udržet si co nejdéle soběstačnost a sebe obslužnost.
V co největší míře umožnit uživatelům žít dále běžným a obvyklým způsobem života. Poskytováním sociálních služeb, aktivním přístupem a spoluprací rodiny předcházet stěhování obyvatel do domova důchodců, LDN apod.
Podporovat uživatele při dosahování jejich přání a osobních cílů.
Poskytovat PS i občanům obce Příšovice.

Službu poskytujeme:

  • Seniorum
  • občanům, kterým je přiznán invalidní důchod

Pečovatelskou službou Vám zajistíme pomoc při:

  • péči o vlastní osobu (hygiena, oblékání…)
  • stravování (dovoz jídla, pomoc při jeho přípravě, podávání)
  • péči o domácnost (úklid, praní prádla, nákupy…)
  • kontaktu se společenským prostředím (doprovody k lékaři, za kulturou, na úřady…)

Místo poskytování pečovatelské služby: 

  • Dům s pečovatelskou službou Příšovice
  • občanům obce Příšovice v jejich domácím prostředí

Časový rozsah pečovatelské služby:

Pečovatelskou službu poskytujeme od pondělí do pátku od 6,30 do 15,30 hod., po dohodě je možné sjednat i jiný čas.

Ceník služeb: ceník zde

Pečovatelská služba je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách

Kontakty: 

Marcela Krátká – vedoucí služby

Telefon: +420 482 427 050

Mobilní telefon:  +420 608 267 098