oficiální stránky obce

Formuláře jsou závazné a nelze je měnit.

  • Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství, na kterémkoli vhodném místě mimo dobu stanovenou – žádost
  • Dotazník k uzavření manželství – dotazník
  • Povolení zvláštního užívání komunikace – povolení
  • Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou Příšovice – žádost
  • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – žádost
  • Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví obce Příšovice – podnět
  • Žádost o poskytnutí příspěvku na akci – žádost
  • Prohlášení poplatníka k poplatku za komunální odpad – prohlášení
  • Dohoda o pronájmu sokolovny – dohoda
  • Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky – žádost