oficiální stránky obce

Aktuality

Rekonstrukce silnice II/610 bude zahájena dne 01.04.2019.

V první stavební sezóně budou plně uzavírány úseky komunikací:

  • odbočka k dálnici u Příšovic směr svijanský most (nájezd na/z dálnice zůstane průjezdný)
  • silnice od mostků v Příšovicích (za Cecilkou) na hlavní křižovatku v Přepeřích
  • Nádražní ulice od “Benešů” směr Ohrazenice
  • viadukt pod železnicí (Přepeřská ulice/Nádražní ulice)

Uzavírka bude probíhat do 30.11.2019.

V souvislosti s rekonstrukcí bude zrušena autobusová zastávka Na Hořensku. Autobusové spoje budou zajíždět na zastávku Ke Kovárně, kde se otočí a budou pokračovat objízdnými trasami.

Jako kompenzace má být v Ohrazenicích provizorně umožněno najíždět na průtah směr Turnov. Dále budou pravděpodobně po dobu uzavírky odkloněny na dálnici dálkové autobusy projíždějící přes obce bez náhrady. Změny v jízdních řádech budou zveřejněny. Po dobu vyznačení uzavírky dopravními značkami bude ze zákona vyjmut úsek z povinnosti platit dálniční poplatky. Pravděpodobně půjde o úsek Březina – Turnov. O případných změnách vás budeme včas informovat.

Mapa uzavírky: 

V úterý dne 19.03.2019 zveřejnil Obecní úřad Příšovice Oznámení o zahájení správního řízení. Je zahájen proces zařazení pozemních komunikací v k.ú. Příšovice do kategorie a třídy místních komunikací. K tomuto řízení jsou důležité následující podklady:

Text Oznámení o zahájení správního řízení – oznámení o zahájení správního řízení.

Pasport místních komunikací je evidence jednotlivých komunikací v obci.

V pátek dne 29.03.2019 od 18:00 hodin Vás obec Vlastibořice zve co nejsrdečněji na multimediální projekci a přednášku Pavly Bičíkové o Českém ráji, která se uskuteční na sále Kulturního domu ve Vlastibořicích. Prostřednictvím velkoplošných fotografií společně navštívíme známá i méně známá místa Českého ráje.

V Jizerských horách může ve spolupráci se ZZS LK podávat analgetika i Horská služba

Horská služba Jizerské hory ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje začala letos v zimě jako první v České republice podávat zraněným  léky na tlumení bolesti. Pacientům, kteří jsou v pro záchranáře těžko dostupném terénu, tak mohou horští záchranáři účinně zmírnit bolest ještě před příjezdem zdravotníků. Podávání léku a proškolení členů horské služby probíhá pod vedením lékařky HS a ZZS LK Lucie Langové.

„Tento lék slouží k tlumení bolesti a pro svůj způsob podání formou inhalace a pro rychlý a efektivní nástup účinku je pro kolegy z horské služby ideálním pomocníkem,“ říká Langová. Vysvětluje, že pro pacienty se jedná o revoluční novinku, která zkracuje mnohdy zbytečně dlouhou dobu trávenou v bolestech. 

„Pokud se postižený zraní v oblasti, kam se záchranáři nemohou sanitními vozy dostat, což se u běžkařů či cyklistů stává poměrně často, musí členové horské služby volit jinou variantu přístupu k místu nehody, nejčastěji na lyžích, skútrech nebo pěšky. V případě, že měl zraněný takové bolesti, které znemožnily jeho vyproštění a manipulaci s ním, nezbývalo, než přivézt na místo lékaře nebo záchranáře, který mu mohl podat tišící léky, což ale zásah prodloužilo až o několik desítek minut. „Potřebujeme-li vyprostit z nepřístupného horského terénu například člověka se zlomenou končetinou, kdy se bolest při manipulaci zvyšuje i sebemenším pohybem úlomků kostí, je to téměř nadlidský úkol. Nikdo nechce jinému působit bolest,“ vysvětluje náčelník Horské služby Jizerské hory René Mašín. 

Podat lék zraněnému ovšem nemůže nikdo bez patřičného proškolení, které vede právě Lucie Langová. „Je třeba, aby členové horské služby uměli rozlišit případy, kdy je podání léku vhodné a kdy je naopak lépe vyčkat na zdravotnickou záchrannou službu. Pacient musí vnímat a komunikovat, musí být oběhově stabilní a nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Stejně tak nesmí mít vážné onemocnění jater nebo ledvin,“ zdůrazňuje Langová. Dodává, že se inspirovala zkušenostmi zahraničních kolegů pracujících ve vysokohorských oblastech, kde se tento lék  úspěšně používá již několik let.

A proč je jeho zavedení tak důležité právě v Jizerských horách? Zejména proto, že právě ony jsou českým rájem běžkařů a cyklistů. Tito sportovci se velmi často dostávají daleko od cest přístupných sanitním vozům, navíc bývají většinou oblečení poměrně nalehko. Pokud zůstanou zranění ležet někde v terénu či ve sněhu, dochází u nich velmi rychle k prochladnutí a s tím spojeným závažným zdravotním komplikacím, které mohou vézt až k ohrožení života. Zde je cílem co nejrychlejší předání pacienta zdravotníkům a tedy i včasné umožnění manipulace a transportu pacienta, což bez tlumení bolesti zraněného někdy není možné. Proto jsme za možnost podání analgetik horskou službou velmi vděčni,“ dodává Langová