oficiální stránky obce

Aktuality

Vážení občané,

informujeme vás, že s platností od 3. března dojde ke změně jízdních řádů regionálních autobusových linek v důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Provoz prázdninových jízdních řádů je prodloužen (do 12. června, resp. do odvolání). Provoz školních spojů doplněných za účelem přepravy žáků do ZŠ je do odvolání pozastaven.

Více informací naleznete na našem webu v sekci Jízdní řády/Připravované změny.

Aktuality v souvislosti s tématem „COVID“ naleznete také v sekci IDOL/COVID-19 nebo na našem Facebooku.

V příštích dnech nelze vyloučit další opatření (omezení dopravy), zejména pak na dálkových a mezikrajských linkách.

Prosíme o sdílení informací a děkujeme za pochopení a za spolupráci.

Hezký den přeje

Ing. Otto Pospíšil, Ph.D.
zástupce ředitele společnosti

Vážení spoluobčané,

v důsledku výskytu ptačí chřipky u volně žijících ptáků konkrétně u uhynulé labutě na Velkém Písečáku, vás upozorňujeme na zvýšené nebezpečí přenosu této nákazy do chovů domácí drůbeže, jako slepic, krůt, kachen a hus.

Prosím věnujte zvýšenou pozornost prevenci k zamezení přenosu nemoci do vašich chovů.

Sledujte zdravotní stav vašich chovů, v případě vyššího úhynu ptáků, apatie, zimomřivosti a výrazného snížení příjmu krmiva, informujte o této skutečnosti  starostu obecního úřadu, soukromého veterinárního lékaře, popřípadě krajskou veterinární správu.

Základním pravidlem prevence je omezení kontaktu domácích ptáků s volně žijícími, a to zavřením vaší drůbeže do uzavřeného objektu nebo alespoň v oploceném pozemku. Nebezpečí hrozí i od létajícího ptactva a jeho kontaktu s drůbeží při napájení a krmení.

Dalším důležitým pravidlem je zamezení přístupu nepovolaných osob, které nejsou nezbytné pro provoz vašeho chovu.

Další informace získáte z letáku k nákaze – k dispozici zde.

Podle rozhodnutí orgánů Evropské unie se prodlužuje platnost řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče, harmonizovaného kódu 95 (profesní způsobilost) a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti (poslední 3 pro řidiče-profesionály), o 10 měsíců.
 
Opatření se týká dokladů jejíž platnost uplynula v době od 1.9.2020 do 30.6.2021.
 
Pro příklad: Pokud končí platnost řidičského průkazu 15.3.2021, lhůta pro výměnu nově končí 15.1.2022.

Zdravotnická dokumentace MUDr. Hnátka v elektronické podobě byla předána dne 11.02.2021 odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje.

Žádost o předání zdravotnické dokumentace novému poskytovateli ke stažení zde.

Zdravotnická dokumentace bude vydána na základě žádosti pacienta pouze zvolenému poskytovateli zdravotních služeb (lékař) nebo na žádost zvoleného poskytovatele služeb (lékaře).