oficiální stránky obce

Aktuality

Hlasovací lístky budou ve dnech voleb k dispozici i ve volební místnosti.

Volební místnost: Dům s pečovatelskou službou v Příšovicích

Kdy: ve dnech     24.05.2019     14:00 – 22:00 hodin

                             25.05.2019     08:00 – 14:00 hodin

Voličům bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáží svoji totožnost a občanství svým dokladem totožnosti.

Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit osobně do volební místnosti, nechť se nahlásí na telefonním čísle 608 418 215. Zástupci volební komise je během voleb navštíví s přenosnou volební schránkou.

Upozorňujeme občany, že ve dnech 30. – 31.05.2019 je stavební a matriční úřad uzavřen z důvodu školení.

                                                                                                                                 Děkujeme za pochopení.

V sobotu dne 18.05.2019 proběhly za příjemné atmosféry a krásného slunečného počasí závody O pohár obce Příšovice. V závodě na 700 m v kategorii in-line zvítězil Ondřej Holán. V běžeckém závodě kolem Písečáku na 5 km byl nejrychlejší Jakub Zejbrdlich v rekordním čase této trati 16:54,28 minut.  V kategorii žen zvítězila Pavlína Matějů a v kategorii mládeže vyhrál Václav Lochman. 

Celkové výsledky naleznete na www.sportchallenge.cz.

Obec Vlastibořice vás srdečně zve na již tradiční sousedské posezení na návsi na Jivině, které se koná v sobotu dne 25.05.2019 od 14:30 hodin. Jako každý rok bude bohatý kulturní program jak pro děti, tak pro dospělé. Občerstvení zajištěno. Akce se koná za každého počasí.

Program a více informací k dispozici zde. 

Výbor SFDI na svém jednání dne 30.04.2019 schválil mimo jiné i příspěvek obci Příšovice na zvýšení bezpečnosti dopravy – silnice II/610, chodník Příšovice – Svijany ve výši 785.328,00 Kč z celkových nákladů na realizaci ve výši 1.516.588,90 Kč. Celkově bylo předloženo 281 žádostí, ale stejně jako u příspěvků na cyklostezky nemohly být podpořeny všechny žádosti, které splnily formální náležitosti. Fond podpoří 127 z nich v celkové výši 514 mil. Kč. 

Výbor SFDI na svém jednání dne 30.04.2019 schválil mimo jiné i příspěvek obci Příšovice na výstavbu cyklostezky podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře ve výši 4.738.681,00 Kč z celkových nákladů na realizaci ve výši 10.690.103,80 Kč. Celkově výbor SFDI schválil příspěvek pro 29 akcí s limitní výši příspěvku 351,2 mil. Kč. Celkově bylo předložena 74 žádostí.

Přijďte si poslechnout paní Milušku Bittnerovou a i si s ní popovídat.
Jako bonus si budete moci prohlédnout původní zasedací místnost pivovaru Svijany, která není běžně přístupná.
Vstup bude označen – půjde se bránou nad hlavní vrátnicí do Pivovaru.

Očkování králíků proti moru a myxomatóze proběhne ve čtvrtek dne 23.05.2019 v odpoledních hodinách. Žádáme chovatele králíků, aby do středy dne 22.05.2019 do 14:00 hodin nahlásili na obecní úřad počty králíků k očkování.