oficiální stránky obce

Aktuality

Od středy 16.08.2017 do pátku 25.08.2017 bude ordinace MUDr. Trněného uzavřena. Sestra Vodrážkova bude přítomna.

Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.

Stavební úřad bude tento týden (10.07.2017 – 14.07.2017) z důvodu nemoci uzavřen.

                                                                                Děkujeme za pochopení.

Dne 21.06.2017 firma AWENOR a.s. na pozvání starosty prezentovala zastupitelům svůj záměr realizovat v areálu bývalé panelárny projekt “Výrobně skladovací areál Příšovice”. Po zodpovězení dotazů bylo dohodnuto zaslání podrobných podkladů na obec. Dne 27.06.2017 nám byly doručeny požadované dokumenty – Žádost o předběžné stanovisko obce k předkládanému záměru dle § 15 zákona č. 100/2001 Sb., o EIA včetně Architektonické prezentace. Po projednání v radě a zastupitelstvu obce budou občané moci vyjádřit své názory a připomínky k tomuto záměru na společném jednání, které bude svoláno v první polovině měsíce srpna.

Informujeme Vás, že s platností od 1. července bude zavedena nová linka z Prahy do Harrachova, která doplní stávající nabídku spojení a částečně nahradí spoje, které k 01.05.2017 zrušil dopravce ČSAD Střední Čechy. Linka bude zařazena do integrovaného dopravního systému IDOL.