oficiální stránky obce

Jana Pašková

S plánovanou částečnou uzavírkou, budou autobusy jezdit dle výlukových jízdních řádů, kde jedinou změnou oproti obyčejným jízdním řádům je to, že nebude obsluhována zastávka Turnov, ČSAD.

Pouze u linky 671365 dojde ještě k drobným časovým posunům, zejména spoj č. 2 (cca 5 min), z důvodu návaznosti spoje v Turnově na linku 670311. Tato změna platí pro výlukový jízdní řád v době částečně uzavírky. Pravidelná změna bude provedena v březnových změnách jízdních řádů.

Cvičili jsme evakuaci dispečinku. Úspěšně!

Je 7.1. 2020, devět hodin ráno. Pro pracovníky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje den jako každý jiný. Na dispečinku zvoní telefony lidí, kteří potřebují pomoc. V 9:07 ovšem přichází nemilá zpráva. Prostor dispečinku je zamořen a místo je nutné okamžitě vyklidit.

V tu chvíli se rozbíhá pečlivě připravený kolotoč. Zatím se o něm ale všichni jen bavili a sepisovali nutné postupy. Nyní poprvé vše jeden na ostro. Dispečeři stále pomáhají lidem na telefonu. Zároveň volají na policii ČR se žádostí o auta k přesunu a připravují nutné věci. Zařizují přepojení linky 155 na mobilní telefony. Za necelých 10 minut nasedají do policejních aut a v houkající koloně přejíždějí do prostor záložního operačního střediska v budově Policie ČR. Stále se sluchátky na uších, stále přijímají hovory a vysílají sanity po celém Libereckém kraji. Během patnácti minut už mají svá pracovní místa na nouzovém pracovišti. Pracují bez počítačů, jen přes mobily a vysílačky, vše zapisují na papíry a stírací tabulky. Provoz záchranky se ani na vteřinu nezastavil.

Po necelé hodině je situace klidnější, všichni si zvykli na nové podmínky. A v tu chvíli přichází nová zpráva – můžeme se vrátit „domů“. Jenže zároveň se rozdrnčí telefony, pacientů přibývá a dispečeři nemohou hovory utnout. Na odjezd zpět na základnu se tedy čeká dalších 20 minut. A během přesunu dispečeři stále hovoří.

Do zaběhnutých kolejí se vše vrací v 11:40. Mobilní linky jsou opět přepojeny na pevné, dispečeři sedí u svých počítačů. Cvičení končí. Dopadlo na jedničku!

Zdravotnická záchranná služba pořádá podobná cvičení, při nichž se zaměstnanci připravují na různé krizové situace, pravidelně. Konají se cvičení operátorů, řidičů, zdravotnických pracovníků, leteckých týmů či spolupráce v rámci IZS. „Nechceme se dostat do situace, kdy by kdokoliv z našich lidí nevěděl, co má dělat. Jedna věc je samozřejmě teoretická příprava, kdy máme na papíře sepsané postupy a doporučení, druhá je věc jejich převedení do praxe. Z tohoto hlediska pro nás byla ostrá evakuace dispečinku velmi přínosná. Ověřili jsme si, že podobnou situaci jsme připraveni bez problémů zvládnout, zároveň jsme odkryli slabší místa, která můžeme doladit,“ zhodnotil cvičení ředitel ZZS LK Luděk Kramář. „Všem zúčastněným bych rád poděkoval za perfektní zvládnutí situace a celého cvičení,“ dodal. Zároveň připomněl, že záchranka nic neriskovala a po celou dobu měla v záloze tým, který byl připraven v případě potřeby okamžitě začít pracovat na operačním středisku ZZS LK. „Nikdy bychom si nedovolili cvičením jakkoliv ohrozit životy nebo zdraví obyvatel. Vše bylo připraveno tak, aby v případě jakýchkoliv potíží bylo možné okamžitě přejít na standardní provoz.

Celému cvičení v rolích pozorovatelů přihlíželi zástupci Libereckého kraje a Zdravotnických záchranných služeb z některých sousedících krajů.

  

 

 

S jakýmikoli dotazy ohledně termínů vypínání, způsobu přeladění nebo jiných technických problémů se můžete obrátit na telefonní centrum České televize na čísle 2 6113 6113, případně na e-mail info@ceskatelevize.cz. Podrobnější informace jsou zároveň dostupné na webu www.digict.cz.

 1. TJ Sokol Příšovice nově pořádá pravidelné cvičení pro děti od 4 – 6 let, které povede trenérka atletického klubu Turnov paní Eva Hlavová. Cvičení se bude konat pravidelně každé pondělí od 18:00 do 19:00 hodin ve sportovní hale za místní základní školou. Členský příspěvek za dítě činí 150,– Kč na celý rok nebo 30,– Kč za jednu lekci. Všichni zájemci jsou srdečně zváni už dnes 06.01.2020 od 18:00 hodin ve sportovní hale za místní ZŠ.
 2. Informujeme občany, že v pondělí dne 13.01.2020 dojde ke svozu pytlů na tříděný odpad – plastů a tetrapaků. Dojde také k odvozu vánočních stromků, které prosím umístěte k Vašim popelnicím.
 3. Zveme občany na 2. setkání občanů s architekty nad koncepcí rozvoje území Písečáky v Příšovicích, které se koná ve středu dne 15.01.2020 od 17:00 hodin ve společenské místnosti v DPS.
 4. TJ Sokol Příšovice ve spolupráci s obcí připravuje na začátek měsíce únor zájezd na večerní lyžování do areálu Kamenec v Jablonci nad Jizerou. O možnosti přihlášení a podrobných informací Vás budeme ještě informovat.
 1. Podniková pivovarská prodejna ve Svijanech přeje krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2020 a informuje o akci na 11% svijanský Máz za 9,90 Kč s trváním až do konce roku.
 2. Ordinace doktorky Mattauchové bude mít upravenou pracovní dobu, a to ve dnech 23.12.2019 a 30.12.2019. Otevřeno bude od 7:30 do 10:00 hodin pro nemocné pacienty a od 10:00 do 12:00 hodin pro zvané pacienty.
 3. Upozorňujeme občany, že v pátek dne 27.12.2019 a v pondělí dne 30.12.2019 bude ordinace MUDr. Trněného otevřena pouze do 12:00 hodin a v úterý dne 31.12.2019 bude ordinace zcela uzavřena.
 4. Informujeme občany o upravené provozní době obecního úřadu v době vánočních svátků. V pondělí dne 23.12.2019 bude otevřeno v době 07:00 – 12:00 hodin, V pátek dne 27.12.2019 bude obecní úřad uzavřen a v pondělí dne 30.12.2019 a v úterý dne 31.12.2019 bude otevřeno v době 07:00 – 12:00 hodin.
 5. TJ Sokol Příšovice nově pořádá pravidelné cvičení pro děti od 4 do 6 let, které povede trenérka atletického klubu Turnov paní Eva Hlavová. Cvičení se bude konat pravidelně každé pondělí od 18:00 do 19:00 hodin ve sportovní hale za místní základní školou. Členský příspěvek za dítě činí 150,– Kč na rok nebo 30,–Kč za jednu lekci. Nové cvičení začíná od pondělí dne 06.01.2020.
 6. Informujeme občany, že na základě skutečných nákladů za rok 2018 za směsný komunální odpad a každoročnímu zvyšování nákladů na likvidaci odpadů dochází ke změně Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 01.01.2020. Výše poplatku bude činit 600,– Kč na osobu. Obec nově poskytuje 50% úlevu pro osoby starších 75 let věku včetně.
 7. V pondělí dne 30.12.2019 dojde ke svozu pytlů na tříděný odpad a také mimořádně ke svozu papírů, kartonů a to pouze v řádně svázaném stavu. Tímto sběrem pomůžeme místní základní škole a ulevíme v době Vánočních svátků místním popelnicím a kontejnerům.

Informujeme občany, že ordinační hodiny dětského střediska budou během vánočních svátků upravené.

V pondělí dne 23.12.2019 a dne 30.12.2019 bude ordinace otevřena pro nemocné od 07:30 do 10:00 hodin a pro zvané pacienty od 10:00 do 12:00 hodin.

                                                                                                                                      Děkujeme za pochopení.