oficiální stránky obce

Jana Pašková

V rámci výstavby nové čistírny odpadních vod v Příšovicích bude v období 03.02.2020 – 30.04.2020 uzavřena místní komunikace od křižovatky podél zdravotního střediska, mlékárny až na křižovatku u vlečky. Parkování a průjezd vozidel pro obyvatele sídliště bude umožněn.

Finanční úřad pro Liberecký kraj rozšiřuje na všech podřízených územních pracovištích úřední hodiny pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 následovně:

den           datum                     od (hodin)           do (hodin)

PO            20. ledna 2020        8:00                       17:00

ÚT            21. ledna 2020         8:00                       17:00

ST             22. ledna 2020         8:00                       17:00

ČT             23. ledna 2020        8:00                        17:00

PÁ             24. ledna 2020        8:00                        14:00

PO             27. ledna 2020        8:00                        17:00

ÚT             28. ledna 2020        8:00                        17:00

ST              29. ledna 2020        8:00                        17:00

ČT              30. ledna 2020       8:00                        17:00

PÁ              31. ledna 2020        8:00                        17:00

Více informací k podání daňového přiznání k dispozici zde.

 1. Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na pivo 11% Svijanský máz za 8,90 Kč, která platí od pondělí  dne 20.01.2020 do neděle dne 26.01.2020.
 2. Dětské centrum Sovenička nabízí pro děti od 2 let své služby ve svém dětské centrum. Vhodné pro děti, které se nedostali do školek. Centrum je kompletně vybavené pro potřeby dětí a přijímají kdykoli v průběhu celého roku. Otevírací doba: 6.00 – 15.30 hodin. Centrum je v Sovenici u Mnichova Hradiště a úspěšně funguje již 3 roky. Více informací podá paní Hajlichová na tel. č.: 737170895.

 3. Obecní úřad Příšovice zve milovníky zimního sportu na zájezd na večerní lyžování, které proběhne ve čtvrtek dne 06.02.2020 do skiareálu Kamenec  v Jablonci nad Jizerou. Zájemci se mohou závazně přihlásit na obecním úřadě nebo telefonicky u místostarosty obce pana Jana Koška na tel. čísle 724 552 774. Doprava pro účastníky je zdarma.  Cena jízdenky činí pro dospělého 250,– Kč a pro děti 150,– Kč. Odjíždět se bude v 16:00 hodin ze zastávky Na Sídlišti, v 16:15 hodin ze zastávka Na Kovárně a v 16:25 hodin ze zastávky Na Hořensku. Do autobusu není možné nastupovat v lyžařských botách. Návrat je plánován kolem 22:30 hodin.
 4. Oznamujeme občanům, že v Turnově bude probíhat částečná uzavírka Přepeřské ulice (II/610), a to v termínu od 15.01.2020 nejpozději do 05.03.2020. S plánovanou částečnou uzavírkou, budou autobusy jezdit dle výlukových jízdních řádů, kde změnou oproti obyčejným jízdním řádům je to, že nebude obsluhována zastávka Turnov, ČSAD. Pouze u linky 671365 dojde ještě k drobným časovým posunům, zejména spoj č. 2 (cca 5 min), z důvodu návaznosti spoje v Turnově na linku 670311. Tato změna platí pro výlukový jízdní řád v době částečně uzavírky. Pravidelná změna bude provedena v březnových změnách jízdních řádů.
 5. Informujeme občany, že uhradit poplatky za odpady a za psy je povinné do posledního března každého roku. V případě, že nevíte, jakou částku za odpady uhradit, informujte se na obecním úřadě. Nově je poplatek za odpady stanoven pro rok 2020 ve výši 600,– Kč za osobu. Osoby starší 75 let mají úlevu a hradí 300,– Kč. 

Vhodné pro maminky s dětmi, které se nedostali do školek.

K dispozici má Dětské centrum Sovenička z.s. celý venkovní areál bývalé školy, který je oplocen.

Centrum je kompletně vybavené pro potřeby dětí, které přijímají kdykoli v průběhu celého roku.

Otvírací doba: 6.00 – 15.30 hodin. Centrum úspěšně funguje již 3 roky.

Více informací na stránkách:  www.deti88.cz.

 

 1. Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na pivo 11% Svijanský máz za 9,90 Kč, která je prodloužena do středy dne 15.01.2020.
 2. Obec Příšovice zve občany na 2. setkání občanů s architekty nad koncepcí rozvoje území Písečáky v Příšovicích, které se koná ve středu dne 15.01.2020 od 17:00 hodin ve společenské místnosti v DPS.
 3. Obecní úřad Příšovice zve milovníky zimního sportu na zájezd na večerní lyžování, které proběhne ve čtvrtek dne 06.02.2020 do skiareálu Kamenec  v Jablonci nad Jizerou. Zájemci se mohou závazně přihlásit na obecním úřadě nebo telefonicky u místostarosty obce pana Jana Koška na tel. čísle 724 552 774. Doprava pro účastníky je zdarma.  Cena jízdenky činí pro dospělého 250,– Kč a pro děti 150,– Kč. Odjíždět se bude v 16:00 hodin ze zastávky Na Sídlišti, v 16:15 hodin ze zastávka Na Kovárně a v 16:25 hodin ze zastávky Na Hořensku. Do autobusu není možné nastupovat v lyžařských botách. Návrat je plánován kolem 22:30 hodin.
 4. Z důvodu přechodu na nový digitální signál DVB-T2 se můžete  obrátit s dotazy ohledně termínů vypínání , způsobu přeladění nebo jiných technických problémů na telefonní centrum České televize na čísle 2 6113 6113, případně na e-mail info@ceskatelevize.cz. Podrobnější informace jsou zároveň dostupné na webu www.digict.cz.
 5. Oznamujeme občanům, že v Turnově bude probíhat částečná uzavírka Přepeřské ulice (II/610), a to v termínu od 15.01.2020 nejpozději do 05.03.2020. S plánovanou částečnou uzavírkou, budou autobusy jezdit dle výlukových jízdních řádů, kde změnou oproti obyčejným jízdním řádům je to, že nebude obsluhována zastávka Turnov, ČSAD. Pouze u linky 671365 dojde ještě k drobným časovým posunům, zejména spoj č. 2 (cca 5 min), z důvodu návaznosti spoje v Turnově na linku 670311. Tato změna platí pro výlukový jízdní řád v době částečně uzavírky. Pravidelná změna bude provedena v březnových změnách jízdních řádů.
 6. Informujeme občany, že uhradit poplatky za odpady a za psy je povinné do posledního března každého roku. V případě, že nevíte, jakou částku za odpady uhradit, informujte se na obecním úřadě.

Jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru

Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v domácnostech mají nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun.

Na požárech v domácnosti má velký podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto požárů patří nedbalost při kouření, neodborná manipulace s elektrickými spotřebiči nebo zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech, ať již se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky a přímotopy ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití hořlavé kapaliny při zapalování kamen.

Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří, přičemž dochází k úniku velkého množství vysoce toxického kouře (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Právě toxický kouř je nejčastější příčinou úmrtí osob při požárech.

Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru. Nebezpečí může plynout i z běžných činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství apod.

Abyste se mohli doma cítit opravdu bezpečně, dávejte pozor na:

Otevřený oheň bez dozoru

· Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu, zapálené svíčky.

· Zdroje otevřeného ohně zabezpečte tak, aby nemohly zapálit hořlavé materiály v okolí.

· Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, především při smažení, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.

Děti a domácí mazlíčky

· Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod. Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru.

· Hlídejte domácí mazlíčky, aby se nedostali do blízkosti otevřeného ohně nebo nepoškodili kabely od elektrických spotřebičů.

Kouření a cigaretové nedopalky

· Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření cigaret v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.

Komíny a topidla

· Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny.

· Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.

· Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do nehořlavých nádob.

· Užívejte výhradně topiva určená pro dané topidlo, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzinu) a netopte odpady, plasty apod. Neumisťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla. Bezpečná vzdálenost by měla být stanovena v návodech na použití.

· Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (např. uhlí, seno, bavlna) v dobře větraných prostorách.

Elektrospotřebiče

· Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

· Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd.

· Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací šňůry, upřednostňujte prodlužovací šňůry s vypínačem.

· Při delším nepoužívání odpojte elektrospotřebič ze sítě, pokud to je možné.

Protipožární zabezpečení

· Vybavte si svou domácnost autonomními „hlásiči požáru“, které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní, zejména v noci.

· Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej).

· Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů, případně jiných zařízení určených pro hašení požárů.

· Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.

V bytových domech musí být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech musí být umístěny např. funkční a snadno přístupné hasicí přístroje, zařízení pro zásobování požární vodou (např. nástěnné hydranty) apod.

Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek. Případný požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody, než jsou stokorunové investice do hasicího přístroje nebo hlásiče požáru.

 1. Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na pivo  11% Svijanský máz za 9,90 Kč, která platí od zítra dne 09.01.2020 do neděle dne 12.01.2020.
 2. Informujeme občany, že v pondělí dne 13.01.2020 dojde ke svozu pytlů na tříděný odpad – plastů a tetrapaků. Dojde také k odvozu vánočních stromků, které prosím umístěte k Vašim popelnicím řádně odstrojené.
 3. Obec Příšovice zve občany na 2. setkání občanů s architekty nad koncepcí rozvoje území Písečáky v Příšovicích, které se koná ve středu dne 15.01.2020 od 17:00 hodin ve společenské místnosti v DPS.
 4. TJ Sokol Příšovice ve spolupráci s obcí připravuje na začátek měsíce únor zájezd na večerní lyžování v areálu Kamenec v Jablonci nad Jizerou. O možnosti přihlášení a podrobných informací Vás budeme ještě informovat.
 5. Z důvodu přechodu na nový digitální signál DVB-T2 se můžete  obrátit s dotazy ohledně termínů vypínání , způsobu přeladění nebo jiných technických problémů na telefonní centrum České televize na čísle 2 6113 6113, případně na e-mail info@ceskatelevize.cz. Podrobnější informace jsou zároveň dostupné na webu www.digict.cz.
 6. Oznamujeme občanům, že v Turnově bude probíhat částečná uzavírka Přepeřské ulice (II/610), a to v termínu od 15.01.2020 nejpozději do 05.03.2020. S plánovanou částečnou uzavírkou, budou autobusy jezdit dle výlukových jízdních řádů, kde změnou oproti obyčejným jízdním řádům je to, že nebude obsluhována zastávka Turnov, ČSAD. Pouze u linky 671365 dojde ještě k drobným časovým posunům, zejména spoj č. 2 (cca 5 min), z důvodu návaznosti spoje v Turnově na linku 670311. Tato změna platí pro výlukový jízdní řád v době částečně uzavírky. Pravidelná změna bude provedena v březnových změnách jízdních řádů.
 7. Informujeme občany, že uhradit poplatky za odpady a za psy je povinné do posledního března každého roku. V případě, že nevíte, jakou částku za odpady uhradit, informujte se na obecním úřadě.
 8. Dnes 08.01.2020 před prodejnou potravin COOP se našel 1 kus klíče s gumovou ozdobou a ježdíkem k zavěšení. Prosíme majitele, který tyto klíče postrádá o vyzvednutí na obecním úřadě.