oficiální stránky obce

Jana Pašková

 1. Zpráva ze zdravotního střediska. MUDr. Mattauchová oznamuje, že ve čtvrtek dne 11.10.2018 nebude v ordinaci přítomna, zastupovat jí bude MUDr. Kotowská a to v době od 07:30 do 11:00 hodin.
 2. Sbor dobrovolných hasičů PŘÍŠOVICE Vás srdečně zve na hasičskou zábavu, která se uskuteční v sobotu dne 13.10.2018 v místní sokolovně. Začátek je ve 20:00 hodin, hraje kapela ADAPTACE. Vstupné je 100,- Kč za osobu, občerstvení je zajištěno. Srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů Příšovice.
 3. ZD Březina nad Jizerou prodává v pondělí dne 15.10.2018 na halách v Březině v době od 12:00 do 16:00 hodin živé brojlery. Cena 30,- Kč/kg. Dále bude probíhat ode dne 03.11.2018 prodej živých vykrmených krůt a to každou sobotu v době od 08:00 do 11:00 hodin. Cena 62,- Kč/kg. Do vyprodání zásob. Bližší informace získáte na telefonním čísle 326 789 404 nebo na mobilu 605 295 740.
 4. Pivovarská prodejna Svijany Vám oznamuje, že od pondělí dne 08.10.2018 do středy dne 10.10.2018 má lahvové pivo  Svijanský máz 11 za cenu 8,90 Kč.
 5. Zpráva pro zahrádkáře. Je tu stále nabídka koňského hnoje za odvoz na adrese Příšovice č.p. 173. V případě zájmu můžete volat na mobil 721 470 735.
 6. Střední odborné učiliště Hubálov opět srdečně zve širokou veřejnost na den otevřených dveří. Akce se koná v sobotu dne 13.10.2018 od 09:00 hodin. Máme připraven program pro všechny generace. Noví zájemci o studium si mohou prohlédnout areál učiliště, bývalí absolventi zavzpomínat na svá školní léta. Bude vystavena zemědělská technika. Občerstvení je zajištěno. Máme připraveny soutěže a různé atrakce pro děti.
 7. Obec Pěnčín Vás zve na 17. ročník regionální výstavy  SVÁTEK JABLKA 2018, který se koná ve dnech 25. – 28. 10.2018 v Kulturním domě Pěnčín vždy od 09:00 do 18:00 hodin. Doprovodné výstavy – včela a její svět, okrasné ptactvo, myslivost. Dne 28. 10.2018 od 15:00 hodin zahraje Cimbálová muzika Dušana Kotlára.
 1. Zpráva ze zdravotního střediska. MUDr. Mattauchová oznamuje, že ve čtvrtek dne 11.10.2018 nebude v ordinaci přítomna, zastupovat jí bude MUDr. Kotowská a to v době od 07:30 do 11:00 hodin.
 2. Sbor dobrovolných hasičů PŘÍŠOVICE Vás srdečně zve na hasičskou zábavu, která se uskuteční v sobotu dne 13.10.2018 v místní sokolovně. Začátek je ve 20:00 hodin, hraje kapela ADAPTACE. Vstupné je 100,- Kč za osobu, občerstvení je zajištěno. Srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů Příšovice.
 3. ZD Březina nad Jizerou prodává v pondělí dne 15.10.2018 na halách v Březině v době od 12:00 do 16:00 hodin živé brojlery. Cena 30,- Kč/kg. Dále bude probíhat ode dne 03.11.2018 prodej živých vykrmených krůt a to každou sobotu v době od 08:00 do 11:00 hodin. Cena 62,- Kč/kg. Do vyprodání zásob. Bližší informace získáte na telefonním čísle 326 789 404 nebo na mobilu 605 295 740.
 4. Pivovarská prodejna Svijany Vám oznamuje, že od pondělí dne 08.10.2018 do středy dne 10.10.2018 má lahvové pivo  Svijanský máz 11 za cenu 8,90 Kč.
 5. ” Vážení voliči, děkujeme Vám všem, za Vaše hlasy, které se promítly ve výsledku voleb do obecního zastupitelstva. Jsou před námi 4 roky práce, ve kterých nás čeká dokončení nejen všech započatých akcí, ale i postupné plnění dalších bodů ve volebním programu. Naším cílem je práci zúročit a nezklamat Vás. Jsme připraveni s Vámi komunikovat a řešit naše společné problémy. Děkujeme za projevenou důvěru. Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol Příšovice.”

Sto let republiky

Záchranka před sto lety? Neexistovala.

Volání na linku 155 se dnes stalo naprostou samozřejmostí. Rychlá zdravotnická pomoc je běžnou součástí životů. To je ale hodně novodobá historie. Její počátky sahají k první a druhé světové válce, kdy byla založena zejména na dobrovolné činnosti členů Červeného kříže. Jejich úkolem byla zejména přeprava zraněných z bojiště na místa, kde mohl poskytnout ošetření lékař. Na bedrech hasičů a Červeného kříže byla ostatně starost o nemocné a jejich přepravu za lékařem již v 19. století.

Jedním z prvních měst v České republice, kde začala systémově a podle jasně stanovených pravidel pracovat nepřetržitá rychlá zdravotnická služba (RZP), byl Liberec. O jejím zřízení bylo rozhodnuto v roce 1973 na základě materiálů vydaných Světovou zdravotnickou organizací.

Přípravy na spuštění trvaly téměř celý rok, provoz služby, která hned  pracovala po celých 24 hodin, byl spuštěn 4.3. 1974. Od počátků měla záchranka svůj centrální dispečink. Pracovalo pro ni 21 lékařů a 15 sester, za pacienty jezdili ve dvou vozech Škoda 1203, které byly speciálně upraveny pro potřeby pacientů i zdravotnického personálu.

Během let se zlepšovalo vybavení sanit, odborná erudice personálu a samozřejmě také počet výjezdů. V roce 1985 bylo rozhodnuto o vzniku dalšího výjezdového stanoviště ve Frýdlantě. Zde fungovala  záchranka při nemocnici, respektive při jejím oddělení ARO. Ze začátku měla k dispozici upravený sanitní vůz Škoda 1203, posádku tvořili lékař a sestra převážně z ARO a výjezdů se zúčastňovali i lékaři a zdravotní sestry z chirurgie. V prvních měsících pracovala záchranná služba pouze v jednosměnném provozu.

Na Českolipsku byl provoz Rychlé záchranné služby (RZS) zahájen 1. 3. 1981. Byla otevřena nová nemocnice a zároveň vzniklo odloučené pracoviště Dopravní zdravotnické služby (DZS) se dvěma speciálně vybavenými vozidly rychlé zdravotnické pomoci. Provoz byl nepřetržitý, pracovalo v něm 15 lékařů, čtyři řidiči a čtyři sestry na dispečinku. Výjezdové sestry se zpočátku nepodařilo zajistit. Na celý okres Česká Lípa byla pouze jedna sanita ve složení řidič a lékař. V ostatních částech okresu byla tato služba zajišťována obvodními lékaři a LSPP.

V Jablonci nad Nisou vznikla ZZS v roce 1974 po vydání Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví. Službu v té době zajišťovali obvodní lékaři a zdravotní sestry z obvodních středisek. Dispečerkou byla jedna zdravotní sestra, která zajišťovala během dne současně provoz převozových sanit. V noci pak tuto službu zajišťovala vrátná polikliniky.

V roce 1988 liberecká záchranka poprvé spolupracovala s leteckou záchrannou službou Praha. O čtyři roky později již byla letecká záchranná služba zřízena i v Liberci.

Od 1. 10. 2003 vznikla na základě rozhodnutí zastupitelstva Libereckého kraje Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS LK). Vznikla sloučením čtyř bývalých okresních záchranných služeb – Turnov (Turnov a Semily), Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou, Tanvald), Česká Lípa (Česká Lípa, Doksy, Jablonné v Podještědí) Liberec (Liberec, Hrádek nad Nisou, Český Dub, Frýdlant v Čechách).

Praxe ukázala, že prioritou záchranářů nemůže být jen rychlý transport pacienta do nemocnice, ale zejména okamžitá pomoc, zajištění životních funkcí a příprava na nemocniční péči. Narostl počet výjezdů, byl obnoven vozový park a je vyvíjen i mnohem vyšší tlak na odbornou erudici lékařů a sester Zdravotnické záchranné služby.

 1. Obec Příšovice zve občany na 3. debatu architektů a občanů o Příšovické návsi –prostranství před sokolovnou. Sejdeme se dnes 03.10.2018  v 17:00 hodin v Domě s pečovatelskou službou v Příšovicích.
 2. Zveme Vás na zájezd do městského divadla v Mladé Boleslavi na představení  S NEBOŽTÍKEM V PATÁCH, které se uskuteční v pátek dne 09.11.2018 od 19:00 hodin. Vstupenky v ceně 250,- Kč jsou již pro Vás připraveny k vyzvednutí na obecním úřadě. Doprava je zdarma.
 3. Informujeme Vás, že ve dnech 5. a 6.10.2018 proběhnou volby do zastupitelstva obce. V pátek je volební místnost otevřena od 14:00 hodin do 22:00 hodin, v sobotu můžete přijít volit od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volební místnost je v Domě s pečovatelskou službou v Příšovicích. Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit osobně do volební místnosti, nechť se nahlásí na telefonním čísle 608 418 215. Zástupci okrskové volební komise je během voleb navštíví s přenosnou volební schránkou. K těmto volbám se nevydávají voličské průkazy. Hlasovací lístky budou k dispozici i ve volební místnosti.
 4. Zpráva pro místní zahrádkáře – je tu nabídka koňského hnoje za odvoz. Adresa Příšovice č.p. 173, v případě zájmu můžete volat na telefonní číslo 721 470 735.
 5. Nejúspěšnější české travesti skupiny TECHTLE MECHTLE a KOČKY Vás srdečně zvou na svůj zábavný pořad Cesta kolem světa, který se koná dne 30.10.2018 od 19:00 hodin v divadle Turnov. Předprodej vstupenek již zahájen v recepci KC Střelnice.
 6. Pivovarská prodejna Svijany Vám oznamuje, že v termínu od pondělí dne 01.10.2018 do neděle dne 07.10.2018 má akci na lahvové pivo Svijanský Máz 11 za cenu 8,90 Kč.
 1. Obec Příšovice zve občany na 3. debatu architektů a občanů o Příšovické návsi –prostranství před sokolovnou. Sejdeme se dne 03.10.2018  v 17:00 hodin v Domě s pečovatelskou službou v Příšovicích.
 2. Zveme Vás na zájezd do městského divadla v Mladé Boleslavi na představení  S NEBOŽTÍKEM V PATÁCH, které se uskuteční v pátek dne 09.11.2018 od 19:00 hodin. Vstupenky v ceně 250,- Kč jsou již pro Vás připraveny k vyzvednutí na obecním úřadě. Doprava je zdarma.
 3. Informujeme Vás, že ve dnech 5. a 6.10.2018 proběhnou volby do zastupitelstva obce. V pátek je volební místnost otevřena od 14:00 hodin do 22:00 hodin, v sobotu můžete přijít volit od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volební místnost je v Domě s pečovatelskou službou v Příšovicích. Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit osobně do volební místnosti, nechť se nahlásí na telefonním čísle 608 418 215. Zástupci okrskové volební komise je během voleb navštíví s přenosnou volební schránkou. K těmto volbám se nevydávají voličské průkazy.
 4. Zpráva pro místní zahrádkáře – je tu nabídka koňského hnoje za odvoz. Adresa Příšovice č.p. 173, v případě zájmu můžete volat na telefonní číslo 721 470 735.
 5. Nejúspěšnější české travesti skupiny TECHTLE MECHTLE a KOČKY Vás srdečně zvou na svůj zábavný pořad Cesta kolem světa, který se koná dne 30.10.2018 od 19:00 hodin v divadle Turnov. Předprodej vstupenek již zahájen v recepci KC Střelnice.
 6. Pivovarská prodejna Svijany Vám oznamuje, že v termínu od pondělí dne 01.10.2018 do neděle dne 07.10.2018 má akci na lahvové pivo Svijanský Máz 11 za cenu 8,90 Kč.
 1. Upozorňujeme občany, že příští týden začíná uzavírka místní komunikace (pod stavbou č.p. 32) z důvodu rekonstrukce mostku přes Příšovku, spojenou s přeložkou podtlakové kanalizace. Uzavírka bude pravděpodobně do dne 30.11.2018. Objízdná trasa je vedena komunikací u kovárny.
 2. TJ Sokol Příšovice Vás zve na druhý zápas finálové série. Příšovičtí nohejbalisté jsou prvním rokem ve II. lize a už hrají finále. Přijďte fandit v sobotu dne 29.09.2018 v 10:00 hodin na antukové hřiště u sokolovny. V případě nepříznivého počasí bude zápas přesunut do haly základní školy. Občerstvení je zajištěno. Těšíme se na Vás a  dobrou náladu vezměte s sebou.
 3. Oznamujeme Vám, že v pátek dne 28.09.2018 se koná svatá mše v kapli sv. Václava, začátek je v 16:00 hodin.
 4. Obec Příšovice zve občany na 3. debatu architektů a občanů o Příšovické návsi –prostranství před sokolovnou. Sejdeme se dne 03.10.2018  v 17:00 hodin v Domě s pečovatelskou službou v Příšovicích.
 5. Zveme Vás na zájezd do městského divadla v Mladé Boleslavi na představení  S NEBOŽTÍKEM V PATÁCH, které se uskuteční v pátek dne 09.11.2018 od 19:00 hodin. Vstupenky v ceně 250,- Kč jsou již pro Vás připraveny k vyzvednutí na obecním úřadě. Doprava je zdarma.
 6. Informujeme Vás, že ve dnech 5. a 6.10.2018 proběhnou volby do zastupitelstva obce. V pátek je volební místnost otevřena od 14:00 hodin do 22:00 hodin, v sobotu můžete přijít volit od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volební místnost je v Domě s pečovatelskou službou v Příšovicích. Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit osobně do volební místnosti, nechť se nahlásí na telefonním čísle 608 418 215. Zástupci okrskové volební komise je během voleb navštíví s přenosnou volební schránkou. K těmto volbám se nevydávají voličské průkazy.
 7. Nabídka práce společnost Ontex v Turnově nabízí pozici OPERÁTOR VÝROBY. Mzda od 23.000,- Kč, kariérní růst, 13. a 14. plat a  spousta dalších skvělých výhod. V případě zájmu kontaktujte Danielu Mickovou – telefonní číslo 778 882 102 nebo e-mail – daniela.mickova@randstad.cz.
 8. Nejúspěšnější české travesti skupiny TECHTLE MECHTLE a KOČKY Vás srdečně zvou na svůj zábavný pořad Cesta kolem světa, který se koná dne 30.10.2018 od 19:00 hodin v divadle Turnov. Předprodej vstupenek již zahájen v recepci KC Střelnice.
 1. Starosta obce Příšovice svolává veřejné zasedání  Zastupitelstva obce Příšovice, které se bude konat v pondělí dne 24.09.2018 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích. Program: 1/ Zahájení a schválení programu a ověřovatelů zápisu, 2/ Revokace usnesení UZ č. 41/2018 a stanovení odměny pro oddávající, 3/ Projednání zprávy kontrolního výboru, 4/ Projednání zprávy finančního výboru, 5/ Schválení administrátora veřejné zakázky na stavbu cyklostezky Příšovice – Přepeře, 6/ Informace starosty, 7/ Diskuse a závěr. Program může být doplněn případně rozšířen, sledujte proto hlášení místního rozhlasu a úřední desku. Předem děkujeme za Vaši účast.
 2. TJ Sokol Příšovice Vás zve na druhý zápas finálové série. Příšovičtí nohejbalisté jsou prvním rokem ve II. lize a už hrají finále. Přijďte fandit v sobotu dne 29.09.2018 v 10:00 hodin na antukové hřiště u sokolovny. V případě nepříznivého počasí bude zápas přesunut do haly základní školy. Občerstvení je zajištěno. Těšíme se na Vás a  dobrou náladu vezměte s sebou.
 3. Dále pro Vás máme pozvánku na cestovatelskou přednášku Pavly Bičíkové, která se uskuteční v úterý dne 25.09.2018 od 18:00 hodin v Domě s pečovatelskou službou v Příšovicích. Cestovatelská diashow nás zavede na Sicílii, Liparské ostrovy uprostřed Středozemního moře, bouřlivé sopky, divoká pobřeží, hory atd.
 4. Obec Příšovice zve občany na 3. debatu architektů a občanů o Příšovické návsi –prostranství před sokolovnou. Sejdeme se dne 03.10.2018  v 17:00 hodin v Domě s pečovatelskou službou v Příšovicích.
 5. Zveme Vás na zájezd do městského divadla v Mladé Boleslavi na představení  S NEBOŽTÍKEM V PATÁCH, které se uskuteční v pátek dne 09.11.2018 od 19:00 hodin. Vstupenky v ceně 250,- Kč jsou již pro Vás připraveny k vyzvednutí na obecním úřadě. Doprava je zdarma.
 6. Oznamujeme Vám, že v pátek dne 28.09.2018 se koná svatá mše v kapli sv. Václava, začátek je v 16:00 hodin.
 7. Nabídka práce společnost Ontex v Turnově nabízí pozici OPERÁTOR VÝROBY. Mzda od 23.000,- Kč, kariérní růst, 13. a 14. plat a  spousta dalších skvělých výhod. V případě zájmu kontaktujte Danielu Mickovou – telefonní číslo 778 882 102 nebo e-mail – daniela.mickova@randstad.cz.
 8. Nejúspěšnější české travesti skupiny TECHTLE MECHTLE a KOČKY Vás srdečně zvou na svůj zábavný pořad Cesta kolem světa, který se koná dne 30.10.2018 od 19:00 hodin v divadle Turnov. Předprodej vstupenek již zahájen v recepci KC Střelnice.