oficiální stránky obce

Jana Pašková

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení dle zákona 312/2002 Sb.

Název územního samosprávného celku: Město Turnov

Druh a místo výkonu práce: Úředník na odboru životního prostředí, agenda lesního hospodářství a myslivosti

                                                             Odbor životního prostředí Městského úřadu v Turnově

Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup 01.10.2019 nebo dohodou.

Platová třída odpovídající druhu práce:

 • 9 platová třída dle nařízení vlády 341/2017 Sb., v pl. znění

Lhůta pro podání přihlášky: do 19.07.2019 do 12:00 hodin.

Zájemce musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona 312/20002 Sb.

Požadavky na vzdělání a praxi:

 • VŠ, popř. VOŠ, SŠ vzdělání se zaměřením na lesnictví a myslivost.

Další požadavky:

 • dobré organizační a komunikační schopnosti
 • dobrá znalost práce s výpočetní technikou
 • flexibilita a schopnost rychle se učit
 • řidičský průkaz skupiny B

Výhodou:

 • praxe v oboru, znalost legislativy (státní správa a samospráva)

Přihláška uchazeče o výběrové řízení musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Zájemce přiloží k přihlášce doklady:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Ústní pohovor proběhne dne 24.07.2019. Přesná hodina bude uvedena v pozvánce na výběrové řízení, která bude odeslaná e-mailem po 19.07.2019.

Místo a způsob podání přihlášky: Poštou na níže uvedenou adresu, do datové schránky nebo osobně doručit do podatelny MěÚ Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov.

Písemnou přihlášku včetně dokladu o vzdělání a strukturovaného životopisu zašlete do 19.07.2019 na adresu: Městský úřad v Turnově, Jana Chlupová, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov nebo do datové schránky Města Turnova, nebo přineste osobně do podatelny MěÚ Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov.

V letošním roce se uskuteční již 7. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska.

Místa, které můžete navštívit:

 • Liščí bouda v bývalé sklářské osadě Kristiánov
 • Boučkův statek na Malé Skále
 • Památník K. H. Máchy v Doksech s expozicí rybářství a rybníkářství na Českolipsku 
 • Dolení (Babákův) mlýn v Bradlecké Lhotě
 • Bičíkův statek v Příšovicích
 • Dlaskův statek v Dolánkách
 • Janatův mlýn v Buřanech u Jablonce nad Jizerou
 • Dům Jiřího Harcuby v Harrachově
 • Červená roubenka v Semilech
 • Beranův hostinec v Trávníčku
 • Führichův dům v Chrastavě
 • Vísecká rychta v Kravařích
 • Vesnická kovárna a vesnický dům v Dolních Pertolticích
 • Běliště v Železném Brodě

Pozůstatky těchto osad často představují významné stavby pojizerské lidové architektury.

Více informací v letáku k dispozici zde.

 1. Základní škola Příšovice chystá ve čtvrtek dne 20.06.2019 od 16:00 hodin slavnostní rozloučení se žáky 5. třídy. Rozloučení se uskuteční v sokolovně a těšit se můžete na bohatý program včetně občerstvení.
 2. V neděli dne 23.06.2019 se uskuteční v čase 13:30 – 13:45 hodin sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, olejové filtry, oleje a tuky, absorpční činidla, znečištěný textilní materiál, barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady – hydroxid, nepoužitá léčiva, pesticidy – hnojiva, akumulátory, baterie, články a zářivky. Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné  domácnosti. Přijímány nebudou: elektro, stavební odpad, eternit, azbest, asfalt, omítky, lepidla, směsi a nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti.
 3. V pátek dne 28.06.2019 od 17:00 hodin se uskuteční v místní sokolovně rozloučení se školou. Loučení proběhne formou kouzelnické show s Davidem Kopeckým.
 4. Ve dnech 13. – 14.07.2019 se uskuteční Dny lidové architektury, u nás v obci se tato akce týká Bičíkova statku. Dny jsou jednou z mála akcí, kdy je Bičíkův statek volně přístupný veřejnosti a to od 10:00 do 17:00 hodin.
 5. Město Turnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí odboru správy majetku. Nástup do funkce je od 01.01.2020 a to na dobu neurčitou. Nabízí se platová třída 11., roční odměny, 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvky na sociální fondy a pevná pracovní doba. Zájemci mohou podat přihlášky do dne 30.08. 2019 do 12:00 hodin prostřednictvím pošty, datové schránky nebo osobně doručit do podatelny MěÚ Turnov, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov.
 6. Obec Boseň a Museum Mladoboleslavska zve občany na “Tábor lidu na Mužském”, který se koná dne 13.07.2019 od 14:00 hodin.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona 312/2002 Sb.

Název územního samosprávného celku: Město Turnov

Druh a místo výkonu práce: Vedoucí odboru správy majetku, Město Turnov

Platová třída odpovídající druhu práce:

 • 11 platová třída dle nařízení vlády 341/2017 Sb., v pl. znění
 • roční odměna
 • 5 týdnů dovolené
 • stravenky, sociální fond, pevná pracovní doba

Jmenování do funkce od 01.01.2020 na dobu neurčitou. Zkušební doba 6 měsíců.

Plat dohodou.

Lhůta pro podání přihlášky: do 30.08.2019 do 12:00 hodin.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • řídí činnost odboru správy majetku
 • zajišťuje plnění úkolů v oblasti samosprávy
 • zajišťuje investiční akce města
 • koordinuje projekty a dotační tituly v rámci Města Turnova i příspěvkových organizací města

Zájemce musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona 312/2002 Sb. v pl. znění

Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe:

 • ukončené min. SŠ (výhodou VŠ) vzdělání   
 • minimálně 3 roky praxe

Další požadavky:

 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti jak směrem k zaměstnancům tak občanům města
 • výborná znalost práce s výpočetní technikou (běžně užívané software)
 • flexibilita a schopnost rychle se učit
 • řidičský průkaz skupina B

Výhodou:

 • znalost legislativy (praxe v samosprávě nebo státní správě)
 • znalost problematiky v oblasti správy majetku na úrovni územně samosprávného celku
 • praxe v rámci správy majetku, v projekční či stavební sféře
 • praxe v rámci zákona o veřejných zakázkách
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti  

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce přiloží k přihlášce:

 • strukturovaný životopis včetně případných referencí
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřená kopie platného lustračního osvědčení podle zákona 451/1991 Sb. v pl. Znění (lustrační osvědčení lze při podání přihlášky nahradit prohlášením, že uchazeč o lustrační osvědčení požádal a doloží jej hned po jeho obdržení) – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971

Místo a způsob podání přihlášky: Poštou na níže uvedenou adresu, do datové schránky nebo osobně doručit do podatelny MěÚ Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov.

Adresa, na kterou se přihláška odesílá: Městský úřad v Turnově, Jana Chlupová, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

 

 

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje spustila II. etapu projektu AED

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje předala do provozu dalších 45 automatizovaných externích defibrilátorů. „Když jsme s projektem, díky kterému je nyní AED na 40 místech v Libereckém kraji – u Policie ČR, HZS LK i u dobrovolných hasičů – v roce 2016 začínali, očekávali jsme dvě aktivace do měsíce. Po půl roce fungování jich bylo 8. Nyní na vybraná místa kraje rozmisťujeme dalších 40 přístrojů. Krom již zmíněných organizací budou AED i na vyhledávaných turistických cílech v kraji, například na některých hradech a zámcích, “ uvedl ředitel ZZS LK Luděk Kramář.

Liberecký kraj na II. fázi projektu poskytl v roce 2018 dotaci 3 miliony korun. Díky nim bylo zakoupeno 45 nových přístrojů. Peníze ale velmi pomohly také k dovybavení stávajících hlídek a jednotek dalším materiálem, periodicky jsou školeni všichni zapojení first respondeři a díky dotaci mohla ZZS LK zakoupit lepší resuscitační modely, které zkvalitnily výuku. „Systém AED se podle všech dostupných statistik osvědčil.  Významně tak zvyšujeme šanci na záchranu lidských životů v Libereckém kraji,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Projekt rozšiřování defibrilátorů je výrazně úspěšný. Jsem rád, že se externí defibrilátory objevují na frekventovaných místech, kde mohou přispět k záchraně lidských životů. K dispozici jsou například na turisty hojně  vyhledávaném Ještědu, v obchodních centrech i v samotném sídle krajského úřadu,“  zdůraznil náměstek hejtmana pro rezort zdravotnictví Přemysl Sobotka. „První etapu projektu umisťování defibrilátorů Liberecký kraj podpořil dvěma miliony, na druhou jsme přispěli miliony třemi. Je dobře, že systém automatických externích defibrilátorů se v Libereckém kraji neustále rozšiřuje. Rozmisťování defibrilátorů v terénu je potřebná věc. Ukázalo se to mimo jiné před časem, kdy díky včasnému zásahu policisté pomocí tohoto zařízení zachránili život dvanáctileté dívce z Českolipska, “ připomněla náměstkyně hejtmana pověřená řízením rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová. 

Podle vedoucího projektu AED a vedoucího operačního střediska ZZS LK Petra Matějíčky operátoři systém AED aktivují v současnosti průměrně 16x do měsíce. „Záchranáři v kraji provedou přibližně 390 resuscitací, AED je aktivováno u každé třetí. Díky jejich rozmístění po kraji jsou first respondeři u postižených na místě v průměru na místě o 4 minuty dříve než záchranná služba,“ upřesnil Kramář.

Od spuštění projektu v roce 2016  byl systém AED aktivován celkem 293x (do května 2019). V osmdesáti procentech případů byli first respondeři na místě dříve než posádka ZZS. Je to  zejména díky tomu, že operační střediska hasičů i policie berou žádost dispečinku ZZS LK o aktivaci AED jako absolutní prioritu. „Snaží se nám maximálně vyjít vstříc a za to jim moc děkujeme. Stejně jako dobrovolným hasičům, jejichž výjezdové časy jsou pro nás naprosto neuvěřitelné. I uprostřed noci jsou schopni k pacientovi vyrazit mnohdy vlastním autem během čtyř minut,“ zdůraznil Matějíčka. A jejich aktivita při záchraně životů je podle dosavadních ohlasů velmi pozitivně vnímána i veřejností. „Jsme rádi, že systém AED, který opravdu pomohl zachránit několik životů, má stále více aktivních podporovatelů. Do projektu se dobrovolně  a na své náklady zapojují další subjekty, například městské policie. Děkujeme,“ dodal.

Ani systém AED a zkrácení dojezdových časů není bohužel všemocné. Několik lidských životů díky němu ale určitě zachráněno bylo.  „I kdyby to byl jeden jediný, dal by úsilí všech kolem projektu obrovský smysl,“ uzavřel Matějíčka.

 1. Informujeme občany, že očekávaným cyklovýlet do Poděbrad se uskuteční již tuto sobotu dne 15.06.2019. Sraz účastníků zájezdu je v 6:45 hodin u místní sokolovny a odjezd je plánovaný na 7:00 hodinu. Kdo by měl dodatečně ještě zájem, uvolnila se 3 místa a je možné se přihlásit u předsedy sokola Zdeňka Koška na telefonním čísle 720 157 181.
 2. Ve středu dne 19.06.2019 od 17:00 hodin se bude konat veřejné zasedání obecního zastupitelstva v domově s pečovatelskou službou.
 3. Základní škola Příšovice chystá ve čtvrtek dne 20.06.2019 od 16:00 hodin slavnostní rozloučení se žáky 5. třídy. Rozloučení se uskuteční v sokolovně a těšit se můžete na bohatý program včetně občerstvení.
 4. Nohejbalisté TJ sokol Příšovice hostí na místním antukovém hřišti hráče Vsetína. Utkání II. ligy začíná tuto sobotu dne 15.06.2019 od 10:00 hodin. V současné chvíli Příšovice vedou tabulku. Přijďte se podívat a podpořit domácí tým proti lukrativnímu soupeři ze Vsetína.
 5. V neděli dne 23.06.2019 se uskuteční v čase 13:30 – 13:45 hodin sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, olejové filtry, oleje a tuky, absorpční činidla, znečištěný textilní materiál, barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady – hydroxid, nepoužitá léčiva, pesticidy – hnojiva, akumulátory, baterie, články a zářivky. Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné  domácnosti. Přijímány nebudou: elektro, stavební odpad, eternit, azbest, asfalt, omítky, lepidla, směsi a nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti.
 6. V pátek dne 28.06.2019 od 17:00 hodin se uskuteční v místní sokolovně rozloučení se školou. Loučení proběhne formou kouzelnické show s Davidem Kopeckým.
 7. Všem občanům obce Příšovice se omlouváme za nefunkční přenos hlášení ve Vaši TV.