oficiální stránky obce

Jana Pašková

Zdravotnická záchranná služba ocení postup volajících

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje bude od letošního 15.5., tedy ode Dne linky 155, oceňovat ty, kdo svým příkladným postupem výrazně přispějí k záchraně lidského života. Záchranáři tak chtějí vyzdvihnout důležitost těch, kdo na operační středisko volají a poskytují první pomoc do příjezdu sanity. O každém konkrétním ocenění budou rozhodovat právě operátoři linky 155.

Ocenění bude symbolické, vybraným lidem, jejichž postup při telefonátu nebo postup při záchraně pacienta, bude příkladný, zašle ZZS LK poděkování a samolepu s nápisem „Pomohl jsem zachránit lidský život.“ Počet těch, kdo ji získají, odhaduje tiskový mluvčí ZZS LK Michael Georgiev na cca 20 ročně. „Lidé, kteří volají na linku 155, jsou většinou ve velkém stresu. Chceme tímto způsobem poděkovat těm, kdo se mu nepoddají a v zájmu záchrany lidského života zachovají chladnou hlavu. To nám v naší práci velmi pomáhá,“ vysvětlil Georgiev.

Minuty od prvního zavolání na linku 155 do okamžiku, kdy přijede zdravotník, ubíhají někdy velmi pomalu. Právě ony ale mohou být pro přežití postiženého a další kvalitu jeho života, rozhodující. „Jsou to minuty, kdy záchrana života leží na volajícím a jeho spolupráci s operátorem dispečinku. Musí přesně popsat situaci na místě a přesně dodržet pokyny zdravotnických operátorů. I pro nás jsou ty minuty někdy velmi dlouhé,“ popisuje Kramář.

„Dobrý den, Záchranná služba. Jak Vám mohu pomoci?“ Stejná nebo velmi podobná věta zazní přitom po celé republice každých 15 vteřin. Každých 15 vteřin se najde někdo, kdo nutně potřebuje pomoc zdravotníků pro sebe nebo pro své blízké. Každých 15 vteřin operátoři na dispečinku rozhodují, kam poslat sanitu, kam lékaře, kam „jen“ zdravotníka. Každých 15 vteřin rozhodují o lidských životech. Každých 15 vteřin aktivně pomáhají. Provoz linky 155 je nepřetržitý. Nestane se, že by vyzvánějící telefon nikdo nezvedl.

Právě proto je pro operátory spolupráce s těmi, kdo jsou na místě u zraněných nebo nemocných, tou nejdůležitější. Musí  se spolehnout na jejich popis situace a  musí jim poskytovat pokyny tak, aby je správně pochopili a aby i naprosto neinformovaný člověk dokázal zabezpečit první pomoc postiženému, případně sám sobě. Pro tuto činnost  jsou operátoři speciálně vyškoleni. Právě proto mohou prostřednictvím telefonu pomoci volajícímu provádět postupy pro záchranu života do doby, než na místo dorazí záchranáři.

Den linky 155 si připomínáme 15. května.

 1. Informujeme občany, že po dobu vyznačení uzavírky dopravními značkami silnice II. třídy odpadá povinnost platit dálniční poplatky v  úseku Březina – Turnov. Pokud by přeci jenom někdo byl zastaven, můžete s pokutou nesouhlasit a nechat přestupek postoupit do správního řízení, kde Turnov tento přestupek vymaže, neboť se jedná o objízdnou trasu.
 2. Prosíme majitelé psů, aby si své čtyřnohé mazlíčky lépe hlídali, neboť se v obci množí nástrahy otráveného psího žrádla v podobě napíchaných párků hřebíky nebo žrádla s petardami.
 3. V úterý dne 09.04.2019 bude ordinace MUDr. Trněného uzavřena. Sestra Vodrážková bude přítomna a akutní případy ošetří MUDR. Koucký.
 4. Základní škola Příšovice informuje o možném zápisu do první třídy pro rok 2019/2020. Zápis se týká dětí s odkladem povinné školní docházky a dětí narozených od 01.09.2012 – 31.08.2013. Zápis se uskuteční v budově základní školy dne 11.04.2019 od 14:00 – 17:00 hodin. Povinností je dodat k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
 5. Nohejbalový oddíl TJ Sokol Příšovice Vás zve dne 13.04.2019 na první utkání 2. ligy proti nohejbalovému klubu Bajda Kroměříž. Začátek utkání je v 10:00 hodin v místní hale za základní školou. Občerstvení v podobě párků a piva zajištěno.
 6. Mateřská škola v Příšovicích vyhlašuje dne 29.04.2019 od 14:30 do 16:00 hodin Den otevřených dveří.  Je možné prohlédnout si prostředí, kde si děti hrají, vzdělávají se a odpočívají.
 7. Dne 30.04.2019 pořádá TJ Sokol Příšovice společně s Obecním úřadem Příšovice na místním trávníkovém hřišti pálení čarodějnic. Tato akce proběhne od 17:00 hodin. Budou připraveny soutěže pro děti, lampionový průvod s čarodějnicemi, opékání vuřtů. Srdečně jste všichni zváni na tuto událost.
 8. Ve dnech 24. a 25.05.2019 nás čekají volby do Evropského parlamentu. Občané s jiným než českým státním občanstvím a s trvalým nebo přechodným pobytem v obci, kteří mají zájem přijít k volbám do Evropského parlamentu, si musí podat osobně žádost o zapsání do seznamu voličů pro volby do Evorpského parlamentu a to nejpozději do 14.04.2019. 

Upozorňujeme občany, že  v pondělí dne 08.04.2019 a v úterý dne 09.04.2019 bude ordinace MUDr. Trněného uzavřena

Sestra Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.

 1. Aktuálně nám v obci probíhá rekonstrukce silnice II. třídy a v souvislosti s rekonstrukcí je zrušena autobusová zastávka Na Hořensku. Některé autobusové spoje  zajíždějí na zastávku Ke Kovárně, kde se otáčí a pokračují objízdnými trasami. Dálkové autobusy zajíždějí na zastávku k sídlišti a k hlavní silnici.
 2. Po dobu vyznačení uzavírky dopravními značkami odpadne povinnost platit dálniční poplatky v  úseku Březina – Turnov. O případných změnách vás budeme dále  informovat.
 3. Informujeme občany o plánované rekonstrukci místní komunikace v části obce Na Závodí, která proběhne v příštím roce. Prosíme tímto občany, aby si ve vlastním zájmu realizovali své stavební záměry a případná připojení na inženýrské sítě vedené v této komunikaci.
 4. Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na  pivo 11 – Svijanský máz za 9,90 Kč a to do středy dne 03.04.2019.
 5. Zemědělské družstvo Březina nad Jizerou nabízí k prodeji živé brojlery. Prodej se uskuteční v pondělí dne 08.04.2019  od 12:00 do 16:00 hodin v halách v Březině. Cena činí 30,-/kg s možností platby kartou. 
 6. Nohejbalový oddíl TJ Sokol Příšovice Vás zve na první utkání 2. ligy proti nohejbalovému klubu Bajda Kroměříž. Začátek utkání je v 10:00 hodin v místní hale za základní školou. Občerstvení v podobě párků a piva je zajištěno.