oficiální stránky obce

Jana Pašková

ZMĚNA!! – Dle aktuální informace zhotovitele  bude pokládka realizována najednou v celé šíři vozovky v termínu od čtvrtka dne 22.08.2019 do pátku dne 23.08.2019. 

Stavební firma STRABAG a.s. bude pokládat asfaltový povrch v úseku od Cecilky ke křižovatce u pošty. 

V tomto termínu komunikace průjezdná nebude!!! Občané můžou využít objízdnou trasu kolem hřbitova Na Záhumení . Současně bude umožněn průjezd  místní komunikací Na Závodí  trasou kolem Sběrného místa, kde budou sklopeny zábrany.

Případné dotazy, prosím, směřujte na stavbyvedoucího akce, pana Milana Macha, tel. 734 864 920.

  1. Informujeme občany o blížícím se ukončení rekonstrukce silnice II. třídy a dále že stavební fiirma STRABAG a.s. bude  pokládat asfaltový povrch v úseku od Cecilky ke křižovatce u pošty. Dle aktuální informace zhotovitele bude pokládka realizována najednou v celé šíři vozovky v termínu od středy dne 21.08.2019 do pátku dne 23.08.2019. V tomto termínu komunikace průjezdná nebude!!! Občané můžou využít objízdnou trasu kolem hřbitova Na Záhumení. Současně bude umožněn průjezd  místní komunikací Na Závodí  trasou kolem Holzknechtů sklopením zábran. Případné dotazy, prosím, směřujte na stavbyvedoucího akce, pana Milana Macha, tel. 734 864 920.
  2. Ordinace MUDr. Trněného bude od pondělí dne 19.08.2019 do pátku dne 30.08.2019 uzavřena. Sestra Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.
  3. Prosíme občany, aby svůj tříděný odpad řádně sešlapávali, rozkládali a likvidovali do nádob k tomu určených, množí se případy nesprávné likvidace. Pytle pro třídění je možné si vyzvednout na obecním úřadě – žluté pytle na třídění plastů, oranžové na třídění tetrapaků. Prosíme občany, aby pytle připravovali před dům ráno do 08:00 hodin, likvidace  pytlů probíhá každý lichý týden v pondělí dopoledne. 
  4. Prodejna Pekařství Koutných ve Svijanech bude zítra v úterý dne 20.08.2019 otevřena pouze do 10:00 hodin.
  5. Pivovarská prodejna ve Svijanech  informuje o akci na 11% Svijanský Máz za 8,90 Kč. Akce potrvá do neděle dne 25. 8. 2019.

Informujeme občany o blížícím se ukončení rekonstrukce silnice II. třídy a dále že stavební fiirma STRABAG a.s. bude pokládat asfaltový povrch v úseku od Cecilky ke křižovatce u pošty. Dle aktuální informace zhotovitele  bude pokládka realizována najednou v celé šíři vozovky v termínu od středy dne 21.08.2019 do pátku dne 23.08.2019. 

V tomto termínu komunikace průjezdná nebude!!! Občané můžou využít objízdnou trasu kolem hřbitova Na Záhumení . Současně bude umožněn průjezd  místní komunikací Na Závodí  trasou kolem Sběrného místa, kde budou sklopeny zábrany.

Případné dotazy, prosím, směřujte na stavbyvedoucího akce, pana Milana Macha, tel. 734 864 920

Kdy: dne 19.10.2019 od 19:00 hodin

Kde: Kulturní Dům v Pěnčíně

Doprava zajištěna!!!

Případní zájemci se prosím hlaste do dne 27.09.2019 na OÚ Příšovice!!!!

Divadelní spolek J.K.TYL Lomnice nad Popelkou ve spolupráci se ZLOM z. s. uvádí muzikál Noc na Karlštejně v licenci ProVox Music Publishing s.r.o.

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura z. s., Krátkého 1, Praha 9.

 

Charakteristika pracovní pozice:

Jedná se o vedení obchodní společnosti, která je ve vlastnictví Města Turnova. Předmětem podnikání společnosti je provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, pronájem nemovitostí a nebytových prostor. Společnost se zabývá výstavbou, investicemi a správou majetku. V současné době společnost provozuje atletický a fotbalový stadion, plavecký bazén Výšinka, tenisový kurt, hřiště u nádraží, sokolovnu Mašov a sportovně rekreační areál Maškova zahrada, jehož součástí je zimní stadion, venkovní koupaliště, skatepark, hřiště a inline okruh.

Nabízíme:

Zajímavou, kreativní a zodpovědnou práci.

Odpovídající platové ohodnocení, cílové roční odměny.

Služební telefon a služební automobil.

Požadujeme:

Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, případně dlouhodobá zkušenost s obdobným provozem. Výhodou je obecné manažerské vzdělání či vzdělání v oblasti sportovního managementu.

Zkušenost s vedením sportovní organizace či areálu, správy majetku (nemovitostí), pozice v řídící funkci či znalosti v oblasti managementu sportu výhodou.

Komunikativnost, časová flexibilita, schopnost vést obchodní jednání, občanská bezúhonnost.

Znalost práce na PC na uživatelské úrovni.

Řidičské oprávnění skupiny B, skupina C výhodou.

Jazyková vybavenost výhodou.

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

Úvodní list s deklarací zájmu o výše uvedenou pozici, datum a vlastnoruční podpis.

Fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně vzdělávacích kursů či studijních cest.

Výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Strukturovaný profesní životopis včetně možných referencí od dosavadních zaměstnavatelů.

Koncepci řízení a rozvoje společnosti v maximálním rozsahu dvě stránky ve formátu A4 vypracovanou uchazečem. Koncepce musí obsahovat zejména plán rozvoje a řízení společnosti vč. finančního plánu, strategii správy sportovišť a možnosti dalších zdrojů příjmu (dotace, další aktivity, optimalizace společnosti atd.).

Termín podání přihlášky:

Termín pro podání přihlášky byl stanoven do 30. 9. 2019 do 10:00 hodin.

Přihlášku je možné zasílat nebo doručit POUZE v písemné podobě na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov. Místem přijetí je podatelna městského úřadu. Obálka MUSÍ být výrazně označena textem: „NEOTVÍRAT – VŘ na jednatele MST, s. r. o.“

Termín výběrového řízení:

Pondělí 7. 10. 2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 215 Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335. Uchazeči budou zváni na konkrétní termín, který bude uveden v pozvánce odeslané e-mailem po uzavření termínu.

Termín nástupu:

Termín nástupu do společnosti k 1. 11. 2019 nebo dle dohody.

Podání doplňujících informací:

Mgr. Jana Svobodová, místostarostka, tel: 481 366 225, mail: j.svobodova@mu.turnov.cz

  1. Informujeme občany o blížícím se ukončení rekonstrukce silnice II. třídy v Příšovice. Stavební fiirma STRABAG a.s. informuje občany, že bude  pokládat asfaltový povrch v úseku od požární zbrojnice ke křižovatce u pošty. Pokládka bude probíhat zítra, tj. dne 15.08.2019 a bude probíhat po půlkách – průjezd komunikace bude zajištěn v jednom pruhu. Následně v termínu od úterý dne 20.08.2019 do čtvrtka dne 22.08.2019 bude probíhat pokládka od Cecilky ke křižovatce u pošty. V tomto termínu komunikace průjezdná nebude!!! Případné dotazy, prosím, směřujte na stavbyvedoucího akce, pana Milana Macha, tel. 734 864 920.
  2. Ordinace MUDr. Trněného bude od pondělí dne 19.08.2019 do pátku dne 30.08.2019 uzavřena. Sestra Vodrážková bude přítomna, akutní případy ošetří MUDr. Koucký.
  3. Prosíme občany, aby svůj tříděný odpad řádně sešlapávali, rozkládali a likvidovali do nádob k tomu určených. Množí se případy nesprávné likvidace. Pytle pro třídění je možné si vyzvednout na obecním úřadě – žluté pytle na třídění plastů, oranžové na třídění tetrapaků. Prosíme občany, aby pytle připravovali před dům ráno do 08:00 hodin, likvidace  pytlů probíhá vždy každý lichý týden v pondělí dopoledne.
  4. V sobotu dne 17.08.2019 se koná 9. ročník Svijanského pivobraní. Tato akce začíná ve 14:00 hodin a můžete se těšit mimo jiné i na Honzu Popletu. Vstup činí 50,– Kč.

Vážení občané, firma STRABAG a.s. Vás opět informuje o plánované pokládce asfaltových vrstev komunikace v úseku od požární zbrojnice ke křižovatce u pošty. Zítra, tj. dne 15.08.2019 bude probíhat pokládka po půlkách (průjezd komunikace bude zajištěn v jednom pruhu).

Následně v termínu od úterý dne 20.08.2019 do čtvrtka dne 22.08.2019 bude probíhat pokládka od Cecilky ke křižovatce u pošty. V tomto termínu komunikace průjezdná nebude!!!

Občanům z části obce Závodí bude umožněn průjezd přes povodňový park s výjezdem u provozovny ZLS, s.r.o..

Případné dotazy, prosím, směřujte na stavbyvedoucího akce, pana Milana Macha, tel. 734 864 920.

                                                                                                                                                                     Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme občany, že od pondělí dne 19.08.2019 do pátku dne 30.08.2019 je ordinace MUDr. Trněného uzavřena.  
 Sestra Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.
 
                                                                                                                Děkujeme za pochopení.