oficiální stránky obce

Jana Pašková

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 31. března 2020 vyhlásilo I. Výzvu programu „Ošetřovné“ po OSVČ na období od 12. března do 31. března 2020.

Veškeré informace a formuláře k výzvě najdete ZDE.

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59 hodin

Co je cílem výzvy: zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice.

Postup pro podání žádostí:

 1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.
 2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

                                       Ministerstvo průmyslu a obchodu

                                       Na Františku 32

                                      110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fpmpo20“.

 

 1. Místní oční ambulance zahájí provoz dne 07.04.2020 a to pouze ve dnech: úterý 12:30 hodin – 17:00 hodin a středa 8:15 hodin – 12:00 hodin a 13:00 hodin – 15:00 hodin. Akutní případy (úrazy, tělíska, silné záněty) ošetří oční ambulance nemocnice Mladá Boleslav – tel.: 326 743 210.
 2. Z důvodu plánovaného výpadku internetu bude v úterý dne 31.03.2020 lékárna v Příšovicích po celý den uzavřena.
 3. Informace ředitelky základní školy v Příšovicích: Vážení rodiče, veškerá komunikace mezi školou a Vámi se odehrává emailem, informacemi na webu školy nebo veškerými zprávami nalepenými na dveřích školy. Prosím čtěte. Velice si vážíme Vaší vstřícnosti a spolupráci. Hodně zdraví Vám přejí zaměstnanci školy.
 4. Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se uskuteční dne 16.04.2020 v budově školy od 8:00 – 16:00 hodin. Základní škola příjme do 1. ročníku všechny děti, které jsou ze spádového obvodu školy nebo mají sourozence ve škole ale i ostatní. Prosíme aby se osobně dostavil pouze zákonný zástupce bez dítěte a to s rouškou a rukavicemi. Zákonný zástupce si s sebou vezme rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu a na místě vyplní písemnou žádost o přijetí.
 5. Informujeme občany, že ZD Březina nad Jizerou nabízí k prodeji  10-ti týdenní nosné kuřice. Jedná se o kuřice červené a černé Dominant a bilé Leghor. Prodej se uskuteční v Březině v pátek dne 17.04.2020 od 8:00 – 16:00 hodin. Cena je 140,–Kč/ks s možností platby kartou.
 6. V obci Příšovice byly nově umístěny 2 nádoby na sběr potravinářských olejů a tuků z domácností. Nádoby se nachází na kontejnerovém stání Na Kovárně a na sídlišti u lékárny. Použité jedlé oleje a tuky prosím vhazujte do nádoby v uzavřené plastové lahvi.
 7. Jednorázové ochranné pomůcky (netextilní roušky, respirátory) je možné odkládat do směsného komunálního odpadu, pokud budou vloženy do plastového obalu.  Textilní roušky vložte do hrnce s vodou a lžící octu – vařte 15 minut. Po vyžehlení je Vaše rouška opět sterilní a lze ji dále použít.
 8. Obecní úřad může díky firmám a místním dobrovolníkům rozdat roušky potřebným. Snažíme se dodat roušku každému obyvateli obce. Kdo ještě roušku od obce nemáte, můžete si zavolat na tel. 485 177 025. K dispozici jsou stále i roušky pro děti. Zároveň děkujeme všem, kteří se podíleli na výrobě roušek pro naše občany. Také děkujeme, že respektujete všechna vládní opatření.
 1. Dámská dlouhá hnědofialová bunda byla nalezena na sloupku na plotě v ulici vedoucí k nádraží. Kdo ji postrádá, ať se telefonicky (485 177 025) domluví na Obecním úřadě Příšovice na předání.
 2. Z důvodu plánovaného výpadku internetu bude v úterý dne 31.03.2020 lékárna v Příšovicích po celý den uzavřena.
 3. Ve veřejném prostoru a ve veřejných budovách, včetně obchodů, je nutno nosit roušky a je možné seskupení v maximálním počtů dvou osob.
 4. V Základní škole Příšovice proběhne zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, který se uskuteční dne 16.04.2020 v budově školy od 08:00 – 16:00 hodin. Osobně se dostaví pouze zákonný zástupce bez dítěte s rouškou a rukavicemi. Děkujeme. K zápisu budou pozváni děti s odkladem povinné školní docházky a děti narozené od 01.09.2013 do 31.08.2014. K povinné školní docházce podá zákonný zástupce písemně žádost o přijetí (vyplňuje na místě). Zákonný zástupce přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu.

Hnědofialová bunda byla nalezena na sloupku v ulici vedoucí k nádraží. Kdo ji postrádá, ať se telefonicky (485 177 025) domluví na Obecním úřadě Příšovice na předání.

                                                                                                                                                 Děkujeme.

 

Z důvodu plánovaného výpadku internetu bude v úterý dne 31.03.2020 lékárna v Příšovicích po celý den zavřena.

                                                                                                                          Děkujeme za pochopení.