oficiální stránky obce

Jana Pašková

 1. Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na 11% Svijanský Máz za 8,90 Kč, která započne ve čtvrtek dne 12.12.2019 a potrvá do neděle dne 18.12.2019.
 2. Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek dne 12.12.2019 bude ordinace MUDr. Trněného otevřena od 08:00 – 11:30 hodin.V pátek dne 27.12.2019 a v pondělí dne 30.12.2019 bude ordinace otevřena pouze do 12:00 hodin a v úterý dne 31.12.2019 bude ordinace MUDr. Trněného uzavřena.
 3. Informujeme občany o upravené provozní době obecního úřadu v době vánočních svátků. V pondělí dne 23.12.2019 bude otevřeno v době 07:00 – 12:00 hodin, V pátek dne 27.12.2019 bude obecní úřad uzavřen a v pondělí dne 30.12.2019 a v úterý dne 31.12.2019 bude otevřeno v době 07:00 – 12:00 hodin.
 4. Místní základní škola zve občany na adventní zpívání žáků, které se koná v místní kapli sv. Václava ve středu dne 18.12.2019 od 16:00 hodin.
 5. Informujeme občany, že na základě skutečných nákladů za rok 2018 za směsný komunální odpad a každoročnímu zvyšování nákladů na likvidaci odpadů dochází ke změně Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 01.01.2020. Výše poplatku bude činit 600,– Kč na osobu. Obec nově poskytuje 50% úlevu pro osoby starších 75 let věku včetně.
 6. Prosíme občany, aby se snažili třídit odpad do nádob tomu určených.  Žluté velkoobjemové kontejnery slouží ke třídění plastových obalů od nápojů tzv. PET láhvi a to ve stavu sešlapaném. Modré velkoobjemové kontejnery slouží ke třídění papíru a kartonů a to v rozloženém stavu. Pro třídění ostatního plastového odpadu slouží žluté pytle, pro tetrapak oranžové pytle,  tyto pytle je možné zdarma vyzvednou na obecním úřadě. Pracovníci obce zajišťují svoz pytlů přímo od Vašeho domu, a to každý lichý týden v pondělí po 8 hodině dopoledne. Budoucí svoz pytlů vychází na pondělí dne 16.11.2019. Prosíme občany aby své pytle připravili k odvozu do 8:00 hodiny ranní.
 7. V pondělí dne 30.12.2019 dojde ke svozu pytlů a mimořádně i papírů, kartonů a to pouze v řádně svázaném stavu. Tímto sběrem pomůžeme místní základní škole a ulevíme v době Vánočních svátků místním popelnicím a kontejnerům.
 1. Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek dne 12.12.2019 bude ordinace MUDr. Trněného otevřena od 08:00 – 11:30 hodin.V pátek dne 27.12.2019 a v pondělí dne 30.12.2019 bude ordinace otevřena pouze do 12:00 hodin a v úterý dne 31.12.2019 bude ordinace MUDr. Trněného uzavřena.
 2. Informujeme občany o upravené provozní době obecního úřadu v době vánočních svátků. V pondělí dne 23.12.2019 bude otevřeno v době 07:00 – 12:00 hodin, V pátek dne 27.12.2019 bude obecní úřad uzavřen a v pondělí dne 30.12.2019 a v úterý dne 31.12.2019 bude otevřeno v době 07:00 – 12:00 hodin.
 3. Místní základní škola zve občany na adventní zpívání žáků, které se koná v místní kapli sv. Václava ve středu dne 18.12.2019 od 16:00 hodin.
 4. Nabídka práce. Firma 1. Liberecká bezpečností, s. r. o. nabízí  pracovní příležitost na pozici vrátný/strážný v Turnově. Náplní práce budou obchůzky a kontrola objektu. Firma nabízí stálé zaměstnání na dobu neurčitou s možností i zkráceného pracovního úvazku za 13.000 – 15.000 Kč  + příplatky. Tato nabídka je vhodná především pro osoby zdravotně postižené. Více informací získáte na tel. č.: 770 163 314 nebo na e-mailu kariera@1lb.cz.
 5. Informujeme občany, že na základě skutečných nákladů za rok 2018 za směsný komunální odpad a každoročnímu zvyšování nákladů na likvidaci odpadů dochází ke změně Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 01.01.2020. Výše poplatku bude činit 600,– Kč na osobu. Obec nově poskytuje 50% úlevu pro osoby starších 75 let věku včetně.
 6. Prosíme občany, aby se snažili třídit odpad do nádob tomu určených.  Žluté velkoobjemové kontejnery slouží ke třídění plastových obalů od nápojů tzv. PET láhvi a to ve stavu sešlapaném. Modré velkoobjemové kontejnery slouží ke třídění papíru a kartonů a to v rozloženém stavu. Pro třídění ostatního plastového odpadu slouží žluté pytle, pro tetrapak oranžové pytle,  tyto pytle je možné zdarma vyzvednou na obecním úřadě. Pracovníci obce zajišťují svoz pytlů přímo od Vašeho domu, a to každý lichý týden v pondělí po 8 hodině dopoledne.

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek dne 12.12.2019 bude ordinace MUDr. Trněného otevřena od 08:00 – 11:30 hodin.

V pátek dne 27.12.2019 a v pondělí dne 30.12.2019 bude ordinace otevřena pouze do 12:00 hodin a v úterý dne 31.12.2019 bude ordinace MUDr. Trněného uzavřena.

                                                                                                                                                 Děkujeme za pochopení.

Jsou biokrby bezpečné?

V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace – krbů na biopalivo („biokrbů“). Jejich většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí. Biokrby vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často o dovoz ze zahraničí.

Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost instalace do míst, kde nelze instalovat tradiční krb, kde není kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Biokrby jsou vhodné pro interiéry, terasy i venkovní prostory. Mohou být umístěny jako dekorace na stole, je možné je zavěsit na stěnu, vestavět nebo nechat volně stojící v prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi. Reklamy uvádějí jednoduchou instalaci a dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak bezproblémové a bezpečné, jak to vypadá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití. Kromě nutnosti větrat prostory kde jsou biokrby užívány, vzhledem ke spotřebě vzdušného kyslíku a vývoji oxidu uhličitého, se uživatel může setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který může zničit nejen majetek, ale i ohrozit lidské životy.

Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu:

· Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.

· Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce.

· Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých látek po stranách a především nad biokrbem.

· Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí riziko vzniku požáru.

· Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15 minutách od uhašení), aby nedošlo k popálení.

· Používejte pouze originální palivo pro biokrby – bioethanol (kapalina, gel) určené pro spalování v biokrbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby obsahuje cca 96% ethanolu.

· Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro biokrby) musí být opatřen informacemi v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly.

Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak dány konstrukční standardy (normy), které by měly stanovit bezpečnostní minima. Jen někteří renomovaní zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR byla zjištěna jediná společnost provádějící certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů renomovaných výrobců uváděn odkaz na certifikaci v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační organizace SITAC).

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu skrývá reálná nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a zdraví jejich uživatelů. Scházející legislativa pro tyto krby umožňuje prodej a provozování

zařízení, které nemají bezpečnostní prvky a nejsou dány standardy pro specifikování rizik uváděných v návodech.

 

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban

oddělení prevence

HZS Libereckého kraj

 1. Upozorňujeme občany a zejména majitele garáží,  že v naší obci v posledním týdnu došlo ke dvěma vloupáním do garáží. Policie byla požádána o častější dozor v naší obci. 
 2. Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na 11% Svijanský Máz za 8,90 Kč, která začala v pondělí dne 02.12.2019 a potrvá do neděle dne 08.12.2019.
 3. Ve středu dnes 04.12.2019 od 17:00 hodin proběhne v místním domě s pečovatelskou službou veřejné zasedání zastupitelstva obce.  Na programu bude: 1/ Zahájení, 2/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu, 3/ Kontrola o jednání Rady, 4/Zpráva o jednání Rady, 5/ Seznámení s rozpočtovou změnou č. 7 rozpočtu na rok 2019, 6/ Projednání Místního programu obnovy venkova 2020 – 2023, 7/ Projednání a schválení Sumarizačního plánu akcí na rok 2020, 8/ Návrh rozpočtu na rok 2020, 9/ Projednání  a schválení návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na 2021 – 2022, 10/ Projednání a schválení smluv o zřízení věcného břemene, o prodeji pozemků, 11/ Projednání zpráv kontrolního a finančního výboru za rok 2019, 12/ Projednání a schválení vydání obecně závazných vyhlášek, 13/ Projednání a schválení zvýšení nájemného v bytech v domě s pečovatelskou službou, 14/ Schválení časového plánu jednání ZO na rok 2020, 15/ Informace starosty, 16/ Diskuse, 17/ Závěr
 4. Obecní úřad Svijany zve občany na besedu s cestovateli manželi Márovými na téma Japonsko. Beseda se koná tento čtvrtek dne 05.12.2019. od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Svijany. Vstupné je dobrovolné a občerstvení je zajištěno.
 5. Sbor dobrovolných hasičů Příšovice nabízí ve čtvrtek po setmění dne 05.12.2019 návštěvu svatých bytostí za symbolický příspěvek 100,– Kč. V případě zájmu kontaktujte prosím paní Pavlínu Dlaskovou Hoření na tel. č.: 603 206 222.
 6. Místní základní škola zve občany na adventní zpívání žáků, které se koná v místní kapli sv. Václava ve středu dne 18.12.2019 od 16:00 hodin
 7. Nabídka práce. Firma 1. Liberecká bezpečností, s. r. o. nabízí  pracovní příležitost na pozici vrátný/strážný v Turnově. Náplní práce budou obchůzky a kontrola objektu. Firma nabízí stálé zaměstnání na dobu neurčitou s možností i zkráceného pracovního úvazku za 13.000 – 15.000 Kč  + příplatky. Tato nabídka je vhodná především pro osoby zdravotně postižené. Více informací získáte na tel. č.: 770 163 314 nebo na e-mailu kariera@1lb.cz.
 8. Prosíme občany, aby pro třídění odpadu využívali možnosti, které obec nabízí. Žluté velkoobjemové kontejnery slouží ke třídění plastových obalů od nápojů tzv. PET láhve, a to ve stavu sešlapaném. Modré velkoobjemové kontejnery slouží ke třídění papíru a kartonů, a to v rozloženém stavu. Pro třídění ostatního plastového odpadu slouží žluté pytle, pro tetrapaky oranžové pytle. Tyto pytle je možné si zdarma vyzvednout na obecním úřadě. Pracovníci obce zajišťují svoz přímo od vašeho domu, a to každý lichý týden v pondělí po 8:00 hodině ranní.

Nabídka práce na pozici Vrátný / Strážný

Pracoviště: Turnov

Náplň práce:

 • Kontrola objektu
 • Obchůzky

Nabízíme:

 • Stálé zaměstnání na dobu neurčitou
 • Hlavní pracovní poměr nebo zkrácený pracovní úvazek
 • 13000,– Kč – 15000,– Kč + příplatky
 • Pravidelný měsíční příjem – možnost záloh
 • Vhodné především pro OZP

Požadujeme:

 • Spolehlivost
 • Bezúhonnost – čistý trestní rejstřík

Informace na telefonu: 770163314

Email: kariera@1lb.cz

 1. Upozorňujeme občany a zejména majitele garáží,  že v naší obci v posledním týdnu došlo ke dvěma vloupáním do garáží. Policie byla požádána o častější dozor v naší obci. 
 2. Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na 11% Svijanský Máz za 8,90 Kč, která začíná dnes v pondělí dne 02.12.2019 a potrvá do neděle dne 08.12.2019.
 3. Ve středu dne 04.12.2019 od 17:00 hodin proběhne v místním domě s pečovatelskou službou veřejné zasedání zastupitelstva obce.  Na programu bude: 1/ Zahájení, 2/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu, 3/ Kontrola o jednání Rady, 4/Zpráva o jednání Rady, 5/ Seznámení s rozpočtovou změnou č. 7 rozpočtu na rok 2019, 6/ Projednání Místního programu obnovy venkova 2020 – 2023, 7/ Projednání a schválení Sumarizačního plánu akcí na rok 2020, 8/ Návrh rozpočtu na rok 2020, 9/ Projednání  a schválení návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na 2021 – 2022, 10/ Projednání a schválení smluv o zřízení věcného břemene, o prodeji pozemků, 11/ Projednání zpráv kontrolního a finančního výboru za rok 2019, 12/ Projednání a schválení vydání obecně závazných vyhlášek, 13/ Projednání a schválení zvýšení nájemného v bytech v domě s pečovatelskou službou, 14/ Schválení časového plánu jednání ZO na rok 2020, 15/ Informace starosty, 16/ Diskuse, 17/ Závěr
 4. Sbor dobrovolných hasičů Příšovice nabízí ve čtvrtek po setmění dne 05.12.2019 návštěvu svatých bytostí za symbolický příspěvek 100,– Kč. V případě zájmu kontaktujte prosím paní Pavlínu Dlaskovou Hoření na tel. č.: 603 206 222.
 5. Místní základní škola zve občany na adventní zpívání žáků, které se koná v místní kapli sv. Václava ve středu dne 18.12.2019 od 16:00 hodin.
 6. Prosíme občany, aby pro třídění odpadu využívali možnosti, které obec nabízí. Žluté velkoobjemové kontejnery slouží ke třídění plastových obalů od nápojů tzv. PET láhve, a to ve stavu sešlapaném. Modré velkoobjemové kontejnery slouží ke třídění papíru a kartonů, a to v rozloženém stavu. Pro třídění ostatního plastového odpadu slouží žluté pytle, pro tetrapaky oranžové pytle. Tyto pytle je možné si zdarma vyzvednout na obecním úřadě. Pracovníci obce zajišťují svoz přímo od vašeho domu, a to každý lichý týden v pondělí po 8:00 hodině ranní.
 1. Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na 11% Svijanský Máz za 9,90 Kč, která platí do středy dne 27.11.2019.
 2. V pátek dne 29.11.2019 od 17:00 hodin proběhne v naší obci slavnostní Rozsvícení vánočního stromečku u Domu s pečovatelskou službou. Na programu je připraven prodej dárečků, výrobků místních dětí a obyvatel, prodej medoviny, vánočního cukroví atd. Zajištěno občerstvení v podobě klobás, langošů, piva, svařeného vína a čaje. V letošním roce jsme si pro vás připravili hrnečky s obrázkem, které je možné koupit i samostatně třeba jako dárek pro vaše blízké. Cena hrnečku je 70,- Kč. Ke každému zakoupenému hrnku dostanete jako bonus svařené víno nebo teplý jablečný mošt do něj zdarma. Na tuto akci Vás srdečně zve obec ve spolupráci s TJ Sokol Příšovice a se Sborem dobrovolných hasičů Příšovice. Těšíme se na vás.
 3. Informujeme občany, že ordinace MUDr. Trněného bude od tohoto pátku dne  29.11.2019 do úterý dne 03.12.2019 uzavřena. Sestra Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký, který ordinuje ve dnech pondělí, středa, pátek  od 07:30 do 9:00 hodin nebo ve dnech úterý, čtvrtek od 14:00 do 15:00 hodin.
 4. V sobotu dne 30.11.2019 proběhne v kapli sv. Václava v Příšovicích od 17:00 hodin Adventní koncert pěveckého sboru My Gospel ze Železného Brodu. Nechte se naladit na adventní strunu a přijďte si poslechnout vánoční písně a gospely. Všichni jste srdečně zváni.
 5. Místní Sbor dobrovolných hasičů nabízí ve čtvrtek po setmění dne 5.12.2019 návštěvu čerta, Mikuláše a anděla za symbolický příspěvek 100,– Kč. V případě zájmu kontaktujte prosím paní Pavlínu Dlaskovou Hoření na tel. č.: 603 206 222.
 6. Místní základní škola zve občany na adventní zpívání žáků, které se koná v místní kapli sv. Václava ve středu dne 18.12.2019 od 16:00 hodin.
 7. Informujeme občany, že ve středu dne 4.12.2019 od 17:00 hodin proběhne v místním Domě s pečovatelskou službou veřejné zasedání zastupitelstva obce. O programu vás budeme informovat.
 8. Prosíme občany, aby pro třídění odpadu využívali možnosti, které obec nabízí. Žluté velkoobjemové kontejnery slouží ke třídění plastových obalů od nápojů tzv. PET láhve, a to ve stavu sešlapaném. Modré velkoobjemové kontejnery slouží ke třídění papíru a kartonů, a to v rozloženém stavu. Pro třídění ostatního plastového odpadu slouží žluté pytle, pro tetrapaky oranžové pytle. Tyto pytle je možné si zdarma vyzvednout na obecním úřadě. Pracovníci obce zajišťují svoz přímo od vašeho domu, a to každý lichý týden v pondělí po 8:00 hodině ranní.