oficiální stránky obce

admin

Oznámení o přerušení dodávky vody

v souladu s ustanovením § 9 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
Oznamujeme Vám, že z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení došlo, nebo může dojít k přerušení dodávky pitné vody

od: 2.6.2020 od: 08:45 hod.
do: 2.6.2020 do: 12:30 hod.

Oznámení a více informací naleznete zde (pdf).

Více, které části obce se to týká, naleznete zde (pdf).

Mateřská škola Příšovice informuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2020/2021 se uskuteční  zítra tj. úterý 5. Května  od 13:00 do 16:00 přímo v Mateřské škole Příšovice, 46346 Příšovice 162. Potřebnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné si vytisknou na webových stránkách školky. Žádost je potřeba vyplnit a odevzdat v termínu zápisu přímo ve školce.  Z důvodu ochrany zdraví se k zápisu dostaví pouze zákonný zástupce, který s sebou přinese kopii očkovacího průkazu dítěte a podepíše čestné prohlášení k očkování.

10 května  proběhne před prostranstvím místní sokolovny sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů jako jsou

Oleje obsahující zbytky nebezpečných látek vč. Olejových filtru, barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, nepoužitá léčiva, pesticidy, akumulátory, baterie, články, zářivky

Nebude přijímáno Elektro, stavební odpad, vč. Eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí, nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti.

Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

10. května proběhne i sběr elektrozařízení a to ve dvoře u místní pošty. Sběr se bude konat od 13:00-14:00 a zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení jako jsou ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, apod. Možné bude převzít i televize, monitory, radia, počítače a mobily.

Informujeme občany, že s platností od 4. Května bude obnovena standartní otevírací doba na místní poště a to po-pa od 8:00 do 17:00 s polední přestávkou mezi 11 a 13 hodinou. Nadále bude platit vymezený čas do 9:00 pro obsluhu seniorů

Z důvodu omezeného vstupu do místní budovy s pečovatelskou službou bude knihovna otevřena pondělí a středa od 12:30 – 15:30. Tato doba bude platit do 30. Června.

Společnost Dimatex upozorňuje, že kontejner na textil, který je umístěn na parkovišti u zdravotního středisk, bude z důvodu pandemie COVID-19 od 20.04.2020 do 17.05.2020 mimo provoz a dojde k zamezení vhozu textilu. Uschovejte prosím textil dočasně doma. Neodkládejte pytle vedle kontejneru. Děkujeme
Obecní úřad rozšířil sběrná místa na separátní odpad (papír, PET-láhve, jedlé tuky a oleje) Nádoby na sběr papíru a PET lahví jsou umístěny na sídlišti mezi čp. 198 a 199. Nádoby na sběr jedlých tuků a olejů jsou umístěny jedna prozatím u lékárny a druhá na kovárně.
Obecní úřad upravuje úřední hodiny pro veřejnost po dobu nouzového stavu do odvolání a to takto:

Pondělí:   8:00-11:00    12:00-16:00
Středa:     8:00-11:00    12:00-16:00

Úřad navštivte pouze v nutném případě po telefonické či emailové domluvě. Z důvodu dodržení zvýšených hygienických a bezpečnostních požadavků budete na úřad vpuštěni jednotlivě po vyzvání. Vstupujte s rouškou a po vstupu si vydesinfikujte ruce připravenou desinfekcí. Pokud se bude tvořit před budovou fronta, prosím dodržujte rozestupy 2 m a neshlukujte se.

Mateřská školy Příšovice informuje o zápisu k předškolnímu vzdělávání. Zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Příšovice pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v úterý 5. Května 2020 od 13:00 do 16:00 přímo v Mateřské škole Příšovice, 46346 Příšovice 162. Potřebnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné si vytisknou na webových stránkách. Žádost je potřeba vyplnit a odevzdat v termínu zápisu v Mateřské škole. Z důvodu ochrany zdraví se k zápisu dostaví pouze zákonný zástupce, který s sebou přinese kopii očkovacího průkazu dítěte a podepíše čestné prohlášení k očkování.

Informujeme občany, že s okamžitou platností jsou úřední hodiny podatelen Územních pracovišť FÚ v původním rozsahu, tj.
Pondělí:    8:00 – 17:00 hodin
Úterý:        8:00 – 15:30 hodin
Středa:      8:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek:     8:00 – 15:30 hodin
Pátek:       8:00 – 14:00 hodin

Nadále trvá omezení přístupu veřejnosti do ostatních prostor ÚzP.

Na ÚzP v Semilech, v Turnově i v Jilemnici jsou vedle hlavního vchodu umístěny poštovní boxy, do nichž je možné vkládat v obálce dokumenty pro finanční úřad i mimo úřední hodiny, včetně sobot a nedělí. Na obálku je vhodné uvést kontakt na poplatníka.