oficiální stránky obce

admin

Pivovarská prodejna ve Svijanech rozšířuje své akce. Stále je probíhající akce na 11% svijanský Máz za 10,90, která trvá do 25. Listopadu a nově nabízí DUO PACK „Řízni si kněžnu“ a „450“ za 29,50Kč do vyprodání zásob.

Informujeme, že v naší obci stále probíhá výstavba nového multifunkčního hřiště za místní základní školou. V této oblasti může být omezen provoz na pozemní komunikaci. Dále probíhá rekonstrukce fasády na základní škole, rekonstrukce balkonů na domě s pečovatelskou službou. Provoz v této oblasti není omezen vyjma platícího zákazu vstupu do budovy. Stavební práce probíhají z vnějších prostor a měly by být dokončeny na konci roku. Dále bude probíhat instalace digitálního rozhlasu aniž by se to dotklo hlášení.

V současné době v rámci vládních opatření (zejména s uzavřením restaurací) nastala problematika s vývozem jedlých tuků a olejů. Děkujeme za pochopení –na nápravném řešení se pracuje a dostaví se v příštím týdnu.

Pivovarská prodejna ve Svijanech dává na vědomí o probíhající akci na 11% svijanský Máz za 10,90, která trvá do 25. Listopadu.

15. listopadu se v naší obci uskuteční sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběr se uskuteční opět na prostranství před místní sokolovnou v čase 13:30 až 13:45. 

Informujeme, že v naší obci stále probíhá výstavba nového multifunkčního hřiště za místní základní školou. V této oblasti může být omezen provoz na pozemní komunikaci. Dále probíhá rekonstrukce balkonů na domě s pečovatelskou službou. Provoz v této oblasti není omezen vyjma platícího zákazu vstupu do budovy. Stavební práce probíhají z vnějších prostor a měly by být dokončeny na konci roku.

Blíží se čas Vánoční a s ním spojené slavnostní rozsvícení Vánočního stromečku. Rada obce se rozhodla tuto veřejnou slavnostní událost neuspořádat z důvodu vládních opatření a panující situace. O tuto událost nechceme občany připravit a proto informujeme, že vánoční výzdoba proběhne v posledním listopadovém týdnu a v pátek 27. Listopadu dojde k rozsvícením stromečku.

Informujeme občany, že v místní mateřské školce je od dnešního dne do konce týdne obnoven provoz jen omezeně na jednu třídu. Více informací naleznete na stránkách školky www. msprisovice.cz

V důsledku celostátních opatření proti šíření nemoci COVID-19 (zejména s ohledem na uzavření škol) vás informujeme, že s platností od dnešního dne pondělí  19.10.2020 jsou do odvolání zavedeny prázdninové jízdní řády. Obnovení spojů bude záviset na rozsahu obnovení výuky na školách. Bližší informace naleznete na stránkách www. iidol.cz/aktuality.


Obecní úřad Příšovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka údržby obce. Platové zařazení 4. Třídy dle zákoníku práce a nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Předpokladem je občan ČR, dosažení 18 let, trestní bezúhonnost, manuální zručnost, fyzická zdatnost, řidičský průkaz skupiny B. Pracovní poměr by se uzavíral na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíců, úvazek trvalý nebo dle dohody s termínem nástupu 1. Listopadu. Prosíme zájemce aby zaslali svůj strukturovaný životopis na e-mail prisovice@email.cz nebo na adresu OÚ Příšovice, Příšovice 60. Přihlášky je možné zaslat do 20. Října. Více informací Vám podá starosta obce na tel. č.: 602112037


Vážení spoluobčané,

po celoročním úsilí obce ohledně zajištění budoucí a trvalé stomatologické péče vás chci informovat, že proběhlo první jednání mezi obcí, panem MUDr. Hnátkem a zájemcem o převzetí této praxe. Z výsledku jednání máme dobrý pocit, i když je nutno ještě vyřešit mnoho věcí ve vztahu k Ministerstvu zdravotnictví ČR, Krajskému úřadu a v neposlední řadě i otázky finanční. O dalším vývoji vás budu průběžně informovat.


Byla zahájená výstavba nového multifunkčního hřiště za místní základní školou, které je dotačně financováno z ministerstva pro místní rozvoj. Dokončení je plánováno do konce listopadu a do té doby je možný omezený provoz v této oblasti.

Nově je vymalované kolumbárium na hřibově a přistavený kontejner na odpad

Tento týden dojde k odstranění altánu v parku na sídlišti. 

Místní knihovna bude do odvolání otevřena v pondělí a ve středu od 12,30 do 15,30hod. Děkujeme za pochopení


Vážení občané, na závěr bychom vás chtěli požádat, abyste úřad osobně navštěvovali pouze v opravdu naléhavých a životně důležitých případech. Řadu záležitostí lze vyřídit telefonicky anebo elektronicky emailem.  Z důvodu zvýšené nemocnosti pracujeme v minimálním počtu.  Děkujeme za pochopení

UPOZORNĚNÍ: (vyvěšeno: 14.9.2020)

Administrativní chybou se  stalo, že do součtu slepého položkového rozpočtu “Opravy fasády ZŠ s barevným řešením”  nejsou do  I. etapy započteny  první dvě položky (ř. 9 a 10).
Opravený formulář je v příloze zde: 6.1. Oprava fasády ZS s baravným řešením I._slepy rozpocet

Výzva k podání nabídek (vyvěšeno: 2.9.2020)

Přílohy:

 

Oznámení:

Oznámení zadavatele o výběru nejhodnější nabídky “Oprava fasády ZŠ s barevným řešením”

Informujeme občany že v obci byly umístěny dvě nové veřejné nádoby na třídění a sběr drobného kovu (zejména plechovky od nápojů, konzervy). Jedna nádoba je umístěna na sídlišti mezi 198 a 199 a druhá nádoby je “Na Kovárně”.

TJ SOKOL Příšovice dává na vědomí, že cvičení s dětmi s paní Hlavovou bude opět fungovat od 7 září každé pondělí od 18:00 v místní sportovní hale za základní školou.

Ovocnářství Luděk Ježek přijede prodávat jablka, švestky, nové brambory, cibuli, česnek, nakladačky,  mošty, med, meruňky a jahody.v pátek  28.8. od 18 do 18.30 hod.  před domem s pečovatelskou službou.

Informuje občany, že ve středu 2. Záři proběhne od 17:00 veřejné zasedání zastupitelstva obce a to v přísálí  místní sokolovny.

Program:

 • Zahájení
 • Schválení programu a ověřovatelů zápisu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Zpráva o jednání Rady
 • Projednání a schválení rozpočtové změny č. 3 rozpočtu obce na rok 2020
 • Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-4018617/VB/2, akce „LB-Příšovice-ppč. 399_24, vým.SV, kNN, SS100“
 • Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4017935/VB/03, akce „LB-Příšovice-ppč. 68_1, kNN, SS101“
 • Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky pro RD čp. 33
 • Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4017997/VB/2, akce „LB-Příšovice-ppč. 413/1, kNN+SS100“
 • Projednání a schválení darovací smlouvy na podíly o velikosti 2/25 p.p.č. 406/47 a 2/25 p.p.č. 407/28, oba v k.ú. Příšovice
 • Projednání a schválení kupní smlouvy CES 1689/2020/RELE týkající se koupě pozemku p.č. 213/3 v k.ú. Příšovice

12)  Informace starosty

13)  Diskuse

14)  Závěr

Program může být doplněn případně rozšířen. Sledujte proto hlášení místního rozhlasu a úřední desku. Předem děkujeme za Vaši účast.