oficiální stránky obce
Podle rozhodnutí orgánů Evropské unie se prodlužuje platnost řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče, harmonizovaného kódu 95 (profesní způsobilost) a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti (poslední 3 pro řidiče-profesionály), o 10 měsíců.
 
Opatření se týká dokladů jejíž platnost uplynula v době od 1.9.2020 do 30.6.2021.
 
Pro příklad: Pokud končí platnost řidičského průkazu 15.3.2021, lhůta pro výměnu nově končí 15.1.2022.