oficiální stránky obce

Podáváme informaci k podávání daňových přiznání na daň z nemovitostí na rok 2021. Jelikož jsou informace uváděné v médiích často zavádějící, informujeme vás, že zákonný termín pro podání daně je vždy 31.leden, resp. v letošním roce 1.2.2021. Z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 prominula ministryně financí pokutu za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021. – www.financnisprava.cz

případě, kdy je nemovitá věc ve spoluvlastnictví a jeden ze spoluvlastníků si chce přiznat nemovitou věc ve výši svého spoluvlastnického podílu, musí podat daňové přiznání do 1. února 2021, neboť tato lhůta vyplývá ze zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji prodloužit. V případě, že za nemovitou věc ve spoluvlastnictví bude podávat daňové přiznání společný zástupce, může daňové přiznání za celou nemovitou věc podat bez sankce do 1. dubna 2021.

Upozorňujeme Vás současně na skutečnost dosavadního omezeného přístupu do budov územních pracovišť finančních úřadů, proto občanům doporučujeme kontaktovat správce daně telefonicky – viz leták umístěný níže.   

Informace k podávání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí v návaznosti na platná opatření k minimalizaci rizika přenosu COVID-19. – ZDE

Informace k dani z nemovitých věcí lze nalézt na stránkách Finanční správy pod odkazem:  www.financnisprava.cz.