oficiální stránky obce

Informujeme občany o novém Nařízení Krajské hygienické stanice v Liberci. – k dipozici zde

Na celém území Libereckého kraje se nařizuje zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

Mimořádné opatření nabývá účinnosti v pátek dne 24.07.2020 od 07:00 hodin.