oficiální stránky obce

Upozorňujeme občany, že ve vzorku odebraném v místní studánce byl nalezen zvýšený výskyt koliformních bakterií a tudíž voda nevyhovuje příslušné legislativě. 

Z výše uvedeného důvodu žádáme občany, aby vodu z místní studánky nekonzumovali. 

Protokol o zkoušce k dispozici zde a na úřední desce obce.